Uppdatering av MEST

Nu finns en helt uppdaterad MEST-lista där alla uppdaterat sina uppgifter och Gert Nilsson ligger i topp med Rolf Wikström strax efter. Många av SDXF:s medlemmar saknas så varför inte skicka in dina uppgifter om verifierade länder/stationer till MEST. Det … Läs mer

VeteranLjuddagen den 2 september 2017

Hörby Radioförening HRF arrangerar, i samarbete med Experimenterande Svenska Radioamatörer ESR och Sveriges Radiohistoriska Förening SRF, VeteranLjuddagen 2017 den 2 september mellan klockan 10.00 och15.00 i föreningens utställningslokaler i anslutning till Kulturhuset i Östra Sallerup, Hörby. Under en 14-dagars period … Läs mer

DX-Aktuellt nr 4 2017

DX-Aktuellt nr 4 2017 är klar på tryckeriet och bör snart vara i din brevlåda. För dig som läser den på datorn finns PDF-filen att hämta nu. PDF:en kan laddas ner av våra medlemmar på sidan DX-Aktuellt > Ladda ner … Läs mer

THANK YOU RON O QUINN

Hello to all Radio Mi Amigo International friends After 57 years in radio business, Ron is hanging up his ‘Rockn-Roll-shoes’. Radio Mi Amigo International presents his very last live broadcast on the airwaves with a special show remembering his career … Läs mer