Denna gång så publicerar vi QSL-kort från Ulf Lewin som var aktiv DX-are åren 1948-1955. Ulf var aktiv i Scandinavian DX-Club som bildades 1948, där han bland annat satt i styrelsen. Han var också en ivrig landjägare och här får vi se QSL-kort från hans två första pärmar som omfattar åren 1948-1952.

QSL-kort Ulf Lewin