Wermlands Radio-Union grundades 1962 och klubben var aktiv till 1970. Klubbens första ordförande var Kent Hjalmarsson mer känd under namnet Kent Finell. Det var en sammanslutning av följande klubbar: Bro Radioklubb – Kristinehamn, Karlstad DX-Klubb, Scranta DX-Club – Karlskoga samt Säffle Radio Club.

Söndagen den 4 februari 1962 så samlades man i Karlstad för att bilda Wermlands Radio-Union. I styrelsen fanns det ledamöter från samtliga klubbar med Kent Hjalmarsson (Finell) som orförande.

 

 

 


WRU-Nytt 1962

WRU-Nytt nr 1 1962

WRU-Nytt nr 2 1962

WRU-Nytt nr 3 1962

WRU-Nytt nr 4 1962

WRU-Nytt nr 5-6 1962

WRU-Nytt nr 7 1962


WRU-Nytt 1963

WRU-Nytt nr 1 1963

WRU-Nytt nr 2 1963

WRU-Nytt nr 3 1963

WRU-Nytt nr 4 1963 saknas

WRU-Nytt nr 5 1963 saknas


WRU-Nytt 1964

WRU-Nytt nr 1 1964

WRU-Nytt nr 2 1964

WRU-Nytt nr 3 1964

WRU-Nytt nr 4 1964

WRU-Nytt nr 5 1964 saknas


WRU-Nytt 1967

WRU-Nytt nr 1 1967 saknas

WRU-Nytt nr 2 1967 saknas

WRU-Nytt nr 3 1967 saknas

WRU-Nytt nr 4 1967

WRU-Nytt nr 5 1967

WRU.Nytt nr 6 1967