Klicka på den mapp, det album eller det QSL du vill se närmare på! Sätt gärna din webbläsare i läge “Helskärm” när du tittar på bilderna eller kör bildspel.

Du hittar för närvarande fyra mappar här: Harry Holm , Johan Berglund, Börge Eriksson och Ulf Lewin. Varje mapp innehåller ett eller flera album som i sin tur innehåller QSL-kort, brev eller vimplar.

Hem » QSL » QSL och vimplar » Harry Holm » Harry Holm - Nordamerika QSL » Harry Holm - Nordamerika QSL
bbblbbbr
wqxr_1560_62.jpg
wrul_54.jpg
wrul_54_b.jpg
wrul_may54.jpg
wrul_may54_b.jpg
wtic_1080_62.jpg
wwl_870_61.jpg
cbchalifax_1070_cbcfredricton_1110.jpg
cbchalifax_1070_cbcfredricton_1110_b.jpg
cbcmontreal_940_cbi_1140.jpg
cbcmontreal_940_cbi_1140_b.jpg
cbnx_5970_55.jpg
cbnx_5970_55_b.jpg
cfnb_550_61_ckbc_1360_63_cjcb_1270_62.jpg
cfnb_550_61_ckbc_1360_63_cjcb_1270_62_b.jpg
cfrn_1260_ckpm_1440.jpg
cfrn_1260_ckpm_1440_b.jpg
chnx_6130_56.jpg
chnx_6130_56_b.jpg
cjon_930_62.jpg
ckbl_1250_63.jpg
ckcs_15320_54.jpg
ckcs_15320_54_b.jpg
cknc_17820_54.jpg
cknc_17820_54_b.jpg
kfab_1110_61_kma960_61_wham_1180_61.jpg
kfab_1110_61_kma960_61_wham_1180_61_b.jpg
kmox_1120_61_wtop_1500_63.jpg
kmox_1120_61_wtop_1500_63_b.jpg
kota_1380_61.jpg
ktoe_1420_62.jpg
ortfstpierremiguelon_1375_63.jpg
wabc_770_62.jpg
wbt_1110_61_letter.jpg
wbt_1110_62_card.jpg
wbt_1110_62_card_b.jpg
weze_1260_61_wmex_1510_62.jpg
wgeo_15330_54.jpg
wgeo_15330_54_b.jpg
whdh_850_62.jpg
wins_1010_61.jpg
wkbw_1520_61wbz_1030_61.jpg
wkbw_1520_61wbz_1030_61_b.jpg
wkix_850_61.jpg
wlac_1510_62_kso_1460_62_kdka_1020_62.jpg
wlac_1510_62_kso_1460_62_kdka_1020_62_b.jpg
wlam_1470_62.jpg
wls_890_62_wcbs_880_61_woc_1420_63.jpg
wls_890_62_wcbs_880_61_woc_1420_63_b.jpg
wnew_1130_61_wwva_1170_61_wbal_1090_61.jpg
wnew_1130_61_wwva_1170_61_wbal_1090_61_b.jpg
vocm_590_62.jpg
wowo_1190_63_whdh_850_62.jpg
wptr_1540_62_ksl_1160_61.jpg
wptr_1540_62_ksl_1160_61_b.jpg
wqxr_1560_62.jpg
wrul_54.jpg
wrul_54_b.jpg
wrul_may54.jpg
wrul_may54_b.jpg
wtic_1080_62.jpg
wwl_870_61.jpg
cbchalifax_1070_cbcfredricton_1110.jpg
cbchalifax_1070_cbcfredricton_1110_b.jpg
cbcmontreal_940_cbi_1140.jpg
cbcmontreal_940_cbi_1140_b.jpg
cbnx_5970_55.jpg
cbnx_5970_55_b.jpg
cfnb_550_61_ckbc_1360_63_cjcb_1270_62.jpg