Klicka på den mapp, det album eller det QSL du vill se närmare på! Sätt gärna din webbläsare i läge “Helskärm” när du tittar på bilderna eller kör bildspel.

Du hittar för närvarande tre mappar här: Harry Holm , Johan Berglund  och Börge Eriksson. Varje mapp innehåller ett antal album som i sin tur innehåller QSL-kort, brev eller vimplar.

Hem » QSL » QSL och vimplar » Johan Berglund » Johan Berglund QSL UK » Johan Berglund QSL UK
bbblbbbr
JB-G-LTR-36-Radio Forth-1546.jpg
JB-G-LTR-37-Radio Orwell-1412.jpg
JB-G-LTR-38-Radio Trent.jpg
JB-G-LTR-39-South Shropshire Communications-1512.jpg
JB-G-LTR-40-Swansea Sound-1170.jpg
JB-G-LTR-41A-South Coast Radio-945.jpg
JB-G-LTR-41B-South Coast Radio-945.jpg
JB-G-CRD-1-VOA via BBC.jpg
JB-G-CRD-2A-BBC WS.jpg
JB-G-CRD-2B-BBC WS.jpg
JB-G-CRD-3A-BBC Radio 3-647.jpg
JB-G-CRD-3B-BBC Radio 3-647.jpg
JB-G-CRD-4A-BBC WS.jpg
JB-G-CRD-4B-BBC WS.jpg
JB-G-CRD-5-BBC Radio North Yorkshire-1260.jpg
JB-G-CRD-6-BBC Radio Leicester-1584.jpg
JB-G-CRD-7-BBC Radio Nottingham.jpg
JB-G-CRD-8-Radio Birmingham-1457.jpg
JB-G-CRD-9-BBC Radio Nottingham-1584.jpg
JB-G-CRD-10-BBC Radio Solent-999.jpg
JB-G-CRD-11-BBC Radio Leeds-1106.jpg
JB-G-CRD-12-BBC Radio Blackburn-854.jpg
JB-G-CRD-13A-Breeze AM-1431.jpg
JB-G-CRD-13B-Breeze AM-1431.jpg
JB-G-CRD-14A-Devon Air Radio-945.jpg
JB-G-CRD-14B-Devon Air Radio-945.jpg
JB-G-CRD-15-Beacon Radio-990.jpg
JB-G-CRD-16-Capital Radio-1546.jpg
JB-G-CRD-17-Chiltern Radio-792.jpg
JB-G-CRD-18-ILR Thames Valley Broadcasting-1430.jpg
JB-G-CRD-19-Manx Radio-1594.jpg
JB-G-CRD-20-Premier Radio-1413.jpg
JB-G-CRD-21-Radio Clyde-1151.jpg
JB-G-CRD-22-Radio Hallam-1546.jpg
JB-G-CRD-23-Radio Tay-1584.jpg
JB-G-CRD-24-Radio Tees-1169.jpg
JB-G-CRD-25-Radio Trent-999.jpg
JB-G-CRD-26-Radio Victory-1169.jpg
JB-G-CRD-27A Radio Wyvern-1530.jpg
JB-G-CRD-27B Radio Wyvern-1530.jpg
JB-G-CRD-28-ILR Peterborough-1332.jpg
JB-G-LTR-1-BBC Radio 3.jpg
JB-G-LTR-2-BBC Radio 5.jpg
JB-G-LTR-3-BBC Radio Bristol-1584.jpg
JB-G-LTR-4-BBC Radio Cambridgeshire-1026.jpg
JB-G-LTR-5-BBC Radio Carlisle-755.jpg
JB-G-LTR-6-BBC Radio Derby-1115.jpg
JB-G-LTR-7-BBC Radio Foyle-792.jpg
JB-G-LTR-8-BBC Radio Guernsey.jpg
JB-G-LTR-9-BBC Radio Humberside.jpg
JB-G-LTR-10-BBC Radio Leeds-1106.jpg
JB-G-LTR-11-BBC Radio Liinconshire.jpg
JB-G-LTR-12-BBC Radio London.jpg
JB-G-LTR-13-BBC Radio Manchester.jpg
JB-G-LTR-14- BBC Radio Medway-1034.jpg
JB-G-LTR-15- BBC Radio Merseyside-1485.jpg
JB-G-LTR-16-BBC Radio Newcastle-1457.jpg
JB-G-LTR-17-BBC Radio Shropshire-1584.jpg
JB-G-LTR-18-BBC Radio South West.jpg
JB-G-LTR-19-BBC Radio Stoke-on-Trent.jpg
JB-G-LTR-20-BBC Radio Ulster-1340.jpg
JB-G-LTR-21-BBC Radio Wales-657.jpg
JB-G-LTR-22-BBC Scotland-809.jpg
JB-G-LTR-23-BBC Wales Radio 4-881.jpg
JB-G-LTR-24-Pennine Radio-1277.jpg
JB-G-LTR-25-Pennine Radio-1277.jpg
JB-G-LTR-26-Classic Gold-1530.jpg
JB-G-LTR-27-Downtown Radio-1025.jpg
JB-G-LTR-28-Great Yorkshire Gold-1530.jpg
JB-G-LTR-29-ILR Peterborough-1332.jpg
JB-G-LTR-30-ILR Reading-1430.jpg
JB-G-LTR-31-Isle of Wight-1242.jpg
JB-G-LTR-32-Marcher Sound.1260.jpg
JB-G-LTR-33-Metro Radio-1151.jpg
JB-G-LTR-34-Piccadilly Radio-1151.jpg
JB-G-LTR-34-Radio 1521-1521.jpg
JB-G-LTR-35-Radio City-1548.jpg
JB-G-LTR-36-Radio Forth-1546.jpg
JB-G-LTR-37-Radio Orwell-1412.jpg
JB-G-LTR-38-Radio Trent.jpg
JB-G-LTR-39-South Shropshire Communications-1512.jpg
JB-G-LTR-40-Swansea Sound-1170.jpg
JB-G-LTR-41A-South Coast Radio-945.jpg
JB-G-LTR-41B-South Coast Radio-945.jpg
JB-G-CRD-1-VOA via BBC.jpg
JB-G-CRD-2A-BBC WS.jpg
JB-G-CRD-2B-BBC WS.jpg
JB-G-CRD-3A-BBC Radio 3-647.jpg
JB-G-CRD-3B-BBC Radio 3-647.jpg
JB-G-CRD-4A-BBC WS.jpg
JB-G-CRD-4B-BBC WS.jpg