Klicka på den mapp, det album eller det QSL du vill se närmare på! Sätt gärna din webbläsare i läge “Helskärm” när du tittar på bilderna eller kör bildspel.

Du hittar för närvarande tre mappar här: Harry Holm , Johan Berglund  och Börge Eriksson. Varje mapp innehåller ett antal album som i sin tur innehåller QSL-kort, brev eller vimplar.

Hem » QSL » QSL och vimplar » Johan Berglund » Johan Berglund QSL Irland » Johan Berglund QSL Irland
bbblbbbr
JB-IRL-LTR-2-Community Radio Youghal-1512.jpg
JB-IRL-LTR-3-Radio Carousel - 1125.jpg
JB-IRL-LTR-4-Radio Dublin-1188.jpg
JB-IRL-LTR-5-Radio Eireann.jpg
JB-IRL-LTR-6-Radio Nova-846.jpg
JB-IRL-LTR-7-Sonic Independant Radio-1314.jpg
JB-IRL-LTR-8-South Coast Radio - 1557.jpg
JB-IRL-CRD-1A- Atlantic 252 - 254.jpg
JB-IRL-CRD-1B-Atlantic 252 - 254.jpg
JB-IRL-LTR-1-Community Radio Groghrda - 1323.jpg
JB-IRL-LTR-2-Community Radio Youghal-1512.jpg
JB-IRL-LTR-3-Radio Carousel - 1125.jpg
JB-IRL-LTR-4-Radio Dublin-1188.jpg
JB-IRL-LTR-5-Radio Eireann.jpg
JB-IRL-LTR-6-Radio Nova-846.jpg
JB-IRL-LTR-7-Sonic Independant Radio-1314.jpg
JB-IRL-LTR-8-South Coast Radio - 1557.jpg
JB-IRL-CRD-1A- Atlantic 252 - 254.jpg
JB-IRL-CRD-1B-Atlantic 252 - 254.jpg
JB-IRL-LTR-1-Community Radio Groghrda - 1323.jpg
JB-IRL-LTR-2-Community Radio Youghal-1512.jpg
JB-IRL-LTR-3-Radio Carousel - 1125.jpg
JB-IRL-LTR-4-Radio Dublin-1188.jpg
JB-IRL-LTR-5-Radio Eireann.jpg