Klicka på den mapp, det album eller det QSL du vill se närmare på! Sätt gärna din webbläsare i läge “Helskärm” när du tittar på bilderna eller kör bildspel.

Du hittar för närvarande tre mappar här: Harry Holm , Johan Berglund  och Börge Eriksson. Varje mapp innehåller ett antal album som i sin tur innehåller QSL-kort, brev eller vimplar.

Hem » QSL » QSL och vimplar » Johan Berglund » Johan Berglund QSL Pirater » Johan Berglund QSL Pirater
bbblbbbr
JB-PI-CRD-11A-Radio Gnome-1325.jpg
JB-PI-CRD-11B-Radio Gnome-1325.jpg
JB-PI-LTR-1-Atlanta Radio International-6240.jpg
JB-PI-LTR-2-De Hoop-2316.jpg
JB-PI-LTR-3-Radio Caoline South-1502.jpg
JB-PI-LTR-4-Radio Delmare-6205.jpg
JB-PI-LTR-5-Radio London-1125.jpg
JB-PI-CRD-1-ABC England-6270.jpg
JB-PI-CRD-2-Atlanta Radio International-6240.jpg
JB-PI-CRD-3-Radio City-1034.jpg
JB-PI-CRD-4A-Capital Radio-1115.jpg
JB-PI-CRD-4B-Capital Radio-1115.jpg
JB-PI-CRD-5A-De Hoop-2316.jpg
JB-PI-CRD-5B-De Hoop-2316.jpg
JB-PI-CRD-6A-Radio 270-1115.jpg
JB-PI-CRD-6B-Radio 270-1115.jpg
JB-PI-CRD-7A-Radio 390-773.jpg
JB-PI-CRD-8A-Radio Caroline-1520.jpg
JB-PI-CRD-8B-Radio Caroline-1520.jpg
JB-PI-CRD-9A-Radio Delmare-1323.jpg
JB-PI-CRD-9B-Radio Delmare-1323.jpg
JB-PI-CRD-10A-Radio England.jpg
JB-PI-CRD-10B-Radio England.jpg
JB-PI-CRD-11A-Radio Gnome-1325.jpg
JB-PI-CRD-11B-Radio Gnome-1325.jpg
JB-PI-LTR-1-Atlanta Radio International-6240.jpg
JB-PI-LTR-2-De Hoop-2316.jpg
JB-PI-LTR-3-Radio Caoline South-1502.jpg
JB-PI-LTR-4-Radio Delmare-6205.jpg
JB-PI-LTR-5-Radio London-1125.jpg
JB-PI-CRD-1-ABC England-6270.jpg
JB-PI-CRD-2-Atlanta Radio International-6240.jpg
JB-PI-CRD-3-Radio City-1034.jpg
JB-PI-CRD-4A-Capital Radio-1115.jpg
JB-PI-CRD-4B-Capital Radio-1115.jpg
JB-PI-CRD-5A-De Hoop-2316.jpg
JB-PI-CRD-5B-De Hoop-2316.jpg