Klicka på den mapp, det album eller det QSL du vill se närmare på! Sätt gärna din webbläsare i läge “Helskärm” när du tittar på bilderna eller kör bildspel.

Du hittar för närvarande tre mappar här: Harry Holm , Johan Berglund  och Börge Eriksson. Varje mapp innehåller ett antal album som i sin tur innehåller QSL-kort, brev eller vimplar.

Hem » QSL » QSL och vimplar » Johan Berglund » Johan Berglund vimplar Sydamerika » Johan Berglund vimplar Sydamerika
bbblbbbr
PNT JB 0011
PNT JB 0010
PNT JB 0008
PNT JB 0009
PNT JB 0017
PNT JB 0018
PNT JB 0019
PNT JB 0001
PNT JB 0002
PNT JB 0003
PNT JB 0004
PNT JB 0005
PNT JB 0006
PNT JB 0007
PNT JB 0016
PNT JB 0015
PNT JB 0014
PNT JB 0013
PNT JB 0012
PNT JB 0011
PNT JB 0010
PNT JB 0008
PNT JB 0009
PNT JB 0017
PNT JB 0018
PNT JB 0019
PNT JB 0001
PNT JB 0002
PNT JB 0003
PNT JB 0004
PNT JB 0005
PNT JB 0006
PNT JB 0007