Hobbyfolks första nummer utkom i februari 1949 med Jan Jangö som redaktör och ansvarig utgivare. Hobbyfolk utökades efter tre nummer till att utkomma till tio nummer per år samt blev åtta sidor större. Man utökade från 24 till 32 sidor.

I nummer fem av Hobbyfolk fick även kortvågslyssningen sin plats i tidningen. Här alla alla spalter om just vår hobby DX-ing samlade.


Hobbyfolk

Hobbyfolk 1949-1951