Riksförbundet DX-Alliansen bildades 1956 i Hackås i Jämtland. 1980 byttes namnet till Sveriges DX-Förbund i Degerfors.På den här sidan samlas efter hand intressant information kring Sveriges DX-Förbunds nu drygt 60-åriga historia.

DX-Parlament

Sveriges DX-Förbunds årsmöte med traditionella kringaktiviteter är ett ypperligt tillfälle att träffa DX-vänner och vara med och påverka SDXF:s riktning inför framtiden. Här har vi en sammanställning av DX-Parlamenten genom åren.

DX-Parlament genom tiderna

Förtjänstplaketter

Sveriges DX-Förbunds förtjänstplaketter delas ut till personer som på lokal, riks- eller internationell nivå har gjort betydande insatser för DX-hobbyn. Kriterierna för utdelning av förtjänstplaketter hittar du i SDXF:s reglemente, SDXF > Protokoll & reglemente.

SDXFs Förtjänstplaketter genom tiderna

Årets QSL-station

Vid DX-Parlamentet i Örebro 1986 beslutades att, genom omröstning i Eter-Aktuellt, utse ”Årets QSL-station” – den eller de stationer som glatt DX-are med ett positivt besvarande av rapporter. Traditionen har sedan förts vidare i DX-Aktuellt med ett uppehåll 2012 – 2014. Förteckning över de framröstade stationerna genom åren finns här.