Utgivningsplan DX-Aktuellt 2018

Nr Månad Stoppdatum
H-red
Stoppdatum
spaltred
Lämnas till
tryckeri
Posten
1 februari 24/1 26/1 6/2 v. 8
2 april 7/3 9/3 20/3 v. 14
3 juni 9/5 11/5 22/5 v. 23
4 augusti 4/7 6/7 17/7 v. 31
5 oktober 5/9 7/9 18/9 v. 40
6 december 7/11 9/11 20/11 v. 49