Utgivningsplan DX-Aktuellt 2021

Nr Månad Stoppdatum
H-red
Stoppdatum
spaltred
Lämnas till
tryckeri
Posten
1 februari 20/1 22/1 2/2 v. 7
2 april 10/3 12/3 23/3 v. 13
3 juni 5/5 7/5 18/5 v. 22
4 september 18/8 20/8 31/8 v. 37
5 oktober 22/9 24/9 5/10 v. 42
6 december 10/11 12/11 23/11 v. 49