Utgivningsplan DX-Aktuellt 2020

Nr Månad Stoppdatum
H-red
Stoppdatum
spaltred
Lämnas till
tryckeri
Posten
1 februari 22/1 24/1 4/2 v. 8
2 april 4/3 6/3 17/3 v. 14
3 juni 6/5 8/5 19/5 v. 23
4 september 19/8 21/8 1/9 v. 38
5 oktober 23/9 25/9 6/10 v. 43
6 december 11/11 13/11 24/11 v. 50