MEST-listan är de svenska DX-arnas ”Vem är vem?” och vi hoppas att även Du ställer upp för att få en så fullständig statistik som möjligt. För att vara med behövs att Du laddar ner ett formulär i Excel-format som finns HÄR och sedan skickar Du in ifyllt formulär till: mest@sdxf.se.

Nytt i MEST är att nu redovisas verifierade alternativt loggade *) länder och stationer per världsdel och även clandestine och pirater redovisas. Möjlighet finns nu också att bara redovisa länder och stationer. Se aktuell MEST-lista HÄR.

*) hörda och säkert identifierade

MEST baseras på SDXF:s/EDXC:s Landlista som finns under Medlemsportal > SDXF:s Landlista och regler för MEST finns i SDXF:s Reglemente.

För att MEST skall vara någorlunda aktuell, så bör uppgifterna uppdateras varje år. Den som inte upp-daterar sina uppgifter på 3 år tas bort ur listan. Uppgiftslämnarna ansvarar själva för att uppgifterna är korrekta.

Från SDXF:s webbplats kan även en Excel-fil (MEST 2016.xls) hämtas som kan användas till hjälp för att summera länder och stationer för den som så önskar. Den ligger under Medlemsportal > SDXF Diplom och Märken.