Det var under några år en hel del diskussion kring om vårt nuvarande FM-nät ska ersättas med ett nät för DAB-radio. Det finns mycket att läsa om detta på olika håll på webben. Här nedan finner du en del sammanställt. All blå text innehåller länk till respektive källa.

Det togs fram en statlig utredning “Från analog till digital marksänd radio – en plan från Digitalradiosamordningen”. Från SDXF:s sida granskade vi utredningen och skickade in ett remissvar där vi ifrågasatte det kloka i att stänga ner det befintliga FM-nätet.

Här finner du en del andra källor:

Insändare i Västerås Tidning 2015-05-13

Debattartikel av Gunnar Bergvall och Christer Hederström i SvD 2014.12.01

Intervju med Lars Liljeryd på Sveriges Radio 2014.11.25

En sammanställning av samtliga remissvar

Riksrevisionens granskningsrapport