Datum:
Frekvens: (kHz) Tid: (UTC)
Station: SIO: (1-5)
Anmärkning:
Tipsare:
Loggarna visas tills de blir 6 månader gamla.
Datum Tid (UTC) Frekv. (kHz) SIO Station Anm. Tipsare
2022-06-25 18:45:00 4750 333 R Dunamis SW, UGA News EE CON
2022-06-18 12:59:00 6150 222 Europa 24 Pop, störd CON
2022-06-18 11:35:00 6055 344 Radio OZ-Viola, DNK Jazzpop CON
2022-06-13 00:59:00 1380 333 Radio Deus e Amor/Radio Continental, Recife Med ID och religiöst px WWK
2022-05-31 20:06:00 6195 444 VOA Engelska för Afrika. Tema Nigeria och svängig musik LBM