Om du är medlem i Sveriges DX-Förbund kan du få belöning för Dina framgångar som DX-are.

Du kan välja mellan Diplom att pryda väggarna i radiolyan med, och DX-märket – den eleganta lilla nålen att bära på kavajen eller tröjan.

SDXF-Diplom

SDXF-Diplomen är indelade i världsdelar och finns i olika klasser.
Kraven för de olika diplomen är ett visst antal verifierade radioländer enligt följande lista:

Område

Diplom A

Diplom B

Diplom C

Europa

42

25

15

Afrika

27

22

13

Asien

38

23

14

Pacific

7

4

3

Nord och Centralamerika

9

5

3

Västindien

10

6

4

Sydamerika

11

7

4

Till området Centralamerika räknas alla länder på det centralamerikanska fastlandet och till Västindien alla öar i Karibiska Havet.
Vidare räknas San Gabriel och Antarktis till Sydamerika.
Den som erövrar alla A-diplomen har kvalificerat sig för ytterligare ett diplom, DX-MÄSTARDIPLOMET.

DX-Märket

DX-Märket är en mycket elegant nål i metall. Det finns i olika valörer för olika antal verifierade radioländer i hela världen.
Märket har samma sköldform som SDXF-emblemet och är i färgerna gult och blått.
DX-märkena för 25, 50, 75 och 100 länder har en till fyra stjärnor som anger valören.
Märken för 125, 150, 175 och 200 länder har en lagerkrans runt skölden och samma, en till fyra stjärnor, som ovan.

Regler och Ansökan

Regler för hur radioländer räknas följer SDXF’s/EDXC’s landlista, se reglementet SDXF > Protokoll & reglemente..

  • Ansökan om diplom eller märke skall innehålla en lista, där för varje land anges en verifierad station och datum för avlyssningen.
  • Listan skall vara bevittnad av två personer.
  • Ansökningarna handläggs på SDXF’s uppdrag av en diplomkommitté inom Aros DX Club.
  • Kommittén förbehåller sig rätten att begära stickprov av verifikationer.

För att summera radioländer finns en Excel-fil, MEST, som kan laddas ner här.

Ansökan om diplom eller märke skall sändas till:
Aros DX Club
c/o Lennart Weirell
Klockartorpsgatan 27 E
723 44 Västerås

Avgifter

Samtidigt med ansökan skall avgiften inbetalas till SDXF’s plusgirokonto 3 26 26-4.
Ange på talongen vad inbetalningen gäller.

Avgiften för diplom och märken är:

  • SDXF-Diplom, per styck 10 kr.
  • DX-Mästardiplom, gratis.
  • DX-Märke 25-100 länder, per styck 20 kr.
  • DX-Märke 125-200 länder, per styck 40 kr.

För medlemmar utanför Sverige tillkommer 45 kr för bankens transaktionskostnader.

Välkommen med din ansökan
SDXF genom Aros DX Club