Parka-DX-peditions-QTH (for English see below)

Sedan 1995 har Parkalompolo (förkortat Parka) varit platsen för främst svenska DX-are att lyssna på mellanvågsstationer från Nordamerika, Pacific och Syd- och Centralamerika. Det började med ett initiativ från Sigvard Andersson, Bernt-Ivan Holmberg, Lars Jeppesen (ex Hedberg) och Carl Gustav Köhler som letade efter en lämplig permanent plats för mellanvågs-DX-ing. Efter några års privata expeditioner tog SDXF över ansvaret för verksamheten.

Du får information, råd och regler för att boka och utnyttja lyssnaranläggningen på svenska HÄR.

Parka-DX-peditions-QTH

Since 1995 Parkalompolo (in short Parka) has been the place mostly for Swedish DX-ers to listen to mediumwave stations from North America, Pacific and South and Central America. It all started with an initiative by Sigvard Andersson, Bernt-Ivan Holmberg, Lars Jeppesen (ex Hedberg) and Carl Gustav Köhler who were looking for a suitable permanent place for mediumwave DX-ing. After some years private expeditions SDXF took over the responsibility for the activities.

You find information, advices and rules for booking and using the facilities in English HERE.