Värva nya medlemmar!

Värva nya medlemmar – nej det går väl inte? Men då vill vi utmana dig: varför inte? Vi har en åldrande medlemsskara, men har de senaste åren ändå haft ganska litet medlemstapp eller till och med en liten ökning som i fjol, tack vare att vi fått nya medlemmar. Eller kanske snarare åter fått med tidigare medlemmar. Det kommer nämligen tillbaka en och annan som varit borta från hobbyn men som nu fått intresse, tid och möjlighet för DX-ing igen. Faktiskt så många att vi håller medlemsantalet ganska konstant trots att en del på grund av åldern lämnar oss.

Handen på hjärtat – känner inte du någon tidigare DX-are som försvunnit från hobbyn men som kanske nu har möjlighet att närma sig vår hobby igen? Vi vill uppmuntra dig till att försöka locka tillbaka någon eller några gamla DX-vänner genom att anordna en medlemsvärvningstävling. Jodå – vi har haft sådana tidigare också, men vi tror att det kan vara rätt tid nu för en ny omgång.

Tävlingsregler och priser

Tävlingen pågår från och med nu när DX-Aktuellt nummer 5 kommit ut och till och med 2017-12-31.

Gör så här: uppmuntra någon att bli medlem i SDXF. Denne skall senast 2017-12-31 ha betalat in medlemsavgiften för 2018 (295 SEK för att få papperstidning, 150 SEK för att enbart få PDF). Du som vill vara med och tävla skickar oss följande uppgifter antingen som e-post till sdxf@sdxf.se eller som brev till Sveriges DX-Förbund, Box 1097, 405 23 Göteborg: ditt namn och ditt medlemsnummer samt namn och adress för den eller de du har värvat. Din e-post skall vara oss tillhanda senast 2017-12-31 och om du skickar med vanlig post så måste det vara poststämplat senast 2017-12-31 och finnas i vår postbox senast fredag 2018-01-05.

Den du värvar får inte ha varit medlem under 2016 eller 2017 för att räknas i tävlingen. Dennes medlemsavgift för 2018 skall vara SDXF tillhanda senast 2017-12-31 för att räknas i tävlingen. Den värvade får naturligtvis medlemskap också under återstående del av 2017.

Vinnare blir den som värvat flest medlemmar. Vid lika antal avgör lotten. För varje 10-tal deltagare som lyckats värva minst en medlem så läggs ytterligare ett pris till potten som sedan lottas ut bland deltagarna (vinnaren undantagen).

Priser: Vinnaren får en Degen DE1103 resemottagare och de ytterligare priser som läggs till beroende på deltagarantal blir Tecsun PL-310 resemottagare och Tecsun AN-200 loopantenner.

Så – vad väntar du på? Sätt igång och värva!