Det är svårt att beskriva radio på lång-, mellan och kortvåg om man inte känner till begreppen frekvens och våglängd. Väldigt förenklat kan man säga att frekvens är den plats där du hittar en viss radiostation  på frekvensskalan. För att att kunna ställa in en station behöver man ange en frekvens.

Här en kort introduktion till de här två grundbegreppen. Radiovågorna är elektromagnetiska vågrörelser som förflyttar sig genom rymden likt vågrörelser på en vattenyta. Det är tack vare dessa radiovågor som gör det möjligt för oss att höra sändningar från radiostationer både från när och fjärran, ja från hela världen.

Om vi tittar på ovanstående bild kan vi se hur våglängden tecknas som avståndet mellan två närbelägna vågtoppar. Våglängden mäts i meter. Med frekvens avses det antal svängningar som vågrörelsen gör per sekund. En svängning per sekund betecknas 1 Hertz, förkortat Hz.

HERTZ. Varför Hertz? Jo denna benämning används för att hedra den tyska fysikern Heinrich Rudolf Hertz, som för drygt 100 år sedan lyckades skapa elektromagnetiska vågor och sända dem på ett avstånd av några få meter trådlöst genom luften. Radiovågorna rör sig med en hastighet av ca 300000 km/s i rymden, där det är praktiskt taget vakuum.

Hur man räknar

Vi använder oss av följande formel:

Vågrörelsens hastighet i m/s / vågrörelsens våglängd = frekvensen i Hertz.

För radiosändningar används huvudsakligen frekvensområdena 10000 – 500000000 Hz. Av praktiska skäl använder man s.k. multipelenheter. En kilohertz (kHz) står för 1000 Hz och en Megahertz (MHz) för l000000 Hz d.v.s. 1000 kHz. 300000 / våglängd i meter ger oss frekvens i kHz och 300000 / frekvens i kHz blir våglängd i meter.

Exempel: 6070 kHz är samma sak som 6,070 MHz

Förr angavs ofta våglängderna på mottagarens skalor, numera har vanligtvis de moderna digital frekvensangivelse. Här några exempel: Vilken frekvens motsvarar 25,54 meter? 300000 / 25,54 = 11734 kHz.  Vilken våglängd motsvarar 2310 kHz? 300000 / 2310 = 129,9 meter.

Av praktiska skäl talar vi vanligtvis om frekvenserna i våglängdsområden. Vi talar därför ofta om 49-metersbandet, 25-metersbandet osv.