NDL: Antennjobb, klubbmöte och DX-ing

Bosse Hellman med sin mottagare. Foto: Lennart Deimert

Den 20 oktober hade NDL sitt månadsmöte ute i Väsby, Skärblacka. Det blev en hel del strul innan vi kom igång men uppslutningen var god och en hel del antennarbeten blev utfört.
Ett gäng var ute för att ta hand om nedfallen tråd, men sådan hittades inte. Troligtvis var den redan tillvaratagen av skogsplanterare. (Däremot fanns det svamp!) En ny dipolantenn kom upp högt emellan träden. Antennläget är hyfsat, men alla var överens om att också ordna en vertikal antenn i en gran utanför stugan.

Vi hade fint besök, Magnus Jesperson och Lennart Weirell kom till oss från Västerås och hade beslutat övernatta i stugan och prova faciliteterna.

Så här skriver Bosse Hellman i ett mejl;
Det gick rätt bra. Och var helt störningsfritt.Vi lyssnade mest på pirater och för mig var de flesta nya då jag aldrig grävt i piratträsket särskilt mycket. Men det var kul. Det kryllade av pirater.

Mer text och bilder hittar du HÄR.

Källa: NDL via Bo Samuelsson

Sändningar från FRS-Holland söndagen den 28/10

Dear FRS Friends,

Sunday October 28th
Summer has gone and autumn is ruling. Propagation conditions have improved during day time. Time to expand some activity. We have planned a full almost 6 hour broadcast upcoming Sunday October 28th. In preparation to that, we tested on 7600 kHz Sunday October 14th. Although conditions weren’t satisfactory, results were satisfactory and we are confident next Sunday a good signal will be aired over the European air waves.

Sunday October 28th FRS-Holland will be on air between 08:52- 14:30 UTC/ 09:52- 15:30 CET. Remember next Sunday winter time comes into force!! The broadcast is on 5800//7600 kHz. Programme line-up includes all FRS presenters (except Paul Graham) and consists of FRS Magazine, the German Service, FRS Goes DX , Radio Waves and the FRS Golden Show. Ingredients….great music, DX News, letters, the day calendar and a number of radio related items. Radio entertainment on a Sunday. And…FRS has become 32 years. FRS-Holland brings true free radio into your receiver! Tune in….

Internet Stream
That same day between 14:52- 20:30 UTC/15:52- 21.30 CET will see a full repeat on the Internet. Check on your computer [ http://nednl.net:8000/frsh.m3u ].  Alternatively you can use :
[ helios.cloudnl.net:8000/frsh.m3u ]. For mobile devices there is a 24 kbps mono stream: [helios.cloudnl.net:8000/frsh24.m3u] or [ http://nednl.net:8000/frsh24.m3u].

Källa: Peter Verbruggen, FRS Team, via Bo Samuelsson

DSWCI anordnar DX-tävling 23/11 – 2/12

DSWCI bjuder in till den 3:e internationella DX-tävlingen ”The grand tour across all continents” 2012. Tävlingen pågår från klockan 00:00 UTC fredagen den 23:e november till klockan 24:00 UTC söndagen den 2:a december 2012. Den är öppen för alla kortvågslyssnare oavsett klubbtillhörighet. Framför allt gäller tävlingen sändningar på frekvenser från 2300 kHz till 26000 kHz. Tävlingsloggarna skall vara poststämplade senast den 14:e december 2012.

Alla deltagare får diplom och de tre främsta får priser. Kompletterande information och tävlingsformulär finns HÄR.

Källa: Claes-Wilhelm Englund

HH Lokalradio, EMR and MV Baltic Radio this weekend

Saturday 20th October 2012:
05.00 to 17.00 UTC — HLR on 7265 KHz via MVBR m.kittner@freenet.de

Sunday 21st October 2012:
08.00 to 09.00 UTC — EMR on 6005 KHz via R.700 studio@emr.org.uk
08.00 to 09.00 UTC — EMR on 9480 KHz via MVBR studio@emr.org.uk
09.00 to 10.00 UTC — MVBR on 9480 KHz via MVBR info@mvbalticradio.de
10.00 to 11.00 UTC — EMR on 7265 KHz via MVBR studio@emr.org.uk

EMR’s internet broadcasts are at the following times:
0800, 1300, 1600 1900 on Sunday and Monday:
Please visit www.emr.org.uk and click on the “EMR internet radio” button which you will find throughout the website (see the menu on the left).

Good Listening

73s, Tom

Källa: Bo Samuelsson

Radio 6150 – new transmitter delayed

Dear friends of free shortwave radio, we have some bad news.
At the moment the output amp is adjusted by the manufacturer to the control transmitter, which has arrived meanwhile.
Up to now, we have no appointed date when the transmitter and amp will be returned. Our plans remain the same, but the launch date of the new station cannot be kept.
Also, we will not define a new launch date before transmitter and amp have passed some tests with maximum power.
Sorry – but postponed is not cancelled .

Presently we are on air with the old control transmitter and c. 75 Watts.

http://www.radio-6150.de/english/

Källa: Radio 6150 via Bo Samuelsson

Sju programbolag har ansökt om att få sända digital kommersiell radio

Den 1 oktober 2012 gick tiden ut för att ansöka om tillstånd att sända digital kommersiell radio. Myndigheten för radio och TV har fått in sammanlagt 26 ansökningar från sju programföretag.

Sändningarna i det digitala marknätet skall göras enligt standarden T-DAB+ och det kommer att finnas två sådana nationella nät. Man räknar med att det finns utrymme för 16 nationella kanaler i vartdera nätet. Troligen blir statliga Teracom ansvariga för dessa nät.

Beslut om tillstånden fattas senare i höst och sändningarna kommer att få inledas tidigast den 1 januari 2013. Läs mer..

Källa: Myndigheten för radio och TV m.fl.

Extra sändning från Grimeton (SAQ) på FN-dagen

Alexanderson alternatorn

FN-dagen den 24 oktober uppmärksammas med en extra sändning från Världsarvet Grimeton Radio. Man startar sändningen från Alexanderson alternatorn på 17,2 kHz klockan 10:30 UTC. Uppstart och avstämning sker från cirka klockan 10:00 UTC.
Denna gång ber man inte om lyssnarrapporter och man kommer inte att skicka verifikationer.

Man räknar också med att fortsatt ha sin traditionella sändning på julaftons morgon klockan 8:00 UTC med uppstart och avstämning från cirka klockan 7:30. Läs mer..

Källa: SM6NM/Lars Kålland via Alf Persson

Motala kommun har fått nyckeln till Rundradiomuseet

Vid en ceremoni i lördags fick kommunalrådet Camilla Egberth ta emot en symbolisk nyckel till Rundradiomuseet från Peo Gaasvik, teknikdirektör på Teracom. Förutom nyckelceremonin så firade man dagen med mastklättring, teknikpyssel och radiokaka. Sven Nilsson, Motalaguide och sändareamatör, som tidigare arbetat på stationen gav besökarna en historisk tillbakablick.

Museiintendent Helena Törnqvist ser radiomuseet som en viktig del av Motalas historia och menar att det är viktigt att ta vara på den. Hon ser stora utvecklingsmöjligheter och tror på en ljus framtid för museet. Läs mer…

Källa: SK5SM via Bo Samuelsson