Sju programbolag har ansökt om att få sända digital kommersiell radio

Den 1 oktober 2012 gick tiden ut för att ansöka om tillstånd att sända digital kommersiell radio. Myndigheten för radio och TV har fått in sammanlagt 26 ansökningar från sju programföretag.

Sändningarna i det digitala marknätet skall göras enligt standarden T-DAB+ och det kommer att finnas två sådana nationella nät. Man räknar med att det finns utrymme för 16 nationella kanaler i vartdera nätet. Troligen blir statliga Teracom ansvariga för dessa nät.

Beslut om tillstånden fattas senare i höst och sändningarna kommer att få inledas tidigast den 1 januari 2013. Läs mer..

Källa: Myndigheten för radio och TV m.fl.

Extra sändning från Grimeton (SAQ) på FN-dagen

Alexanderson alternatorn

FN-dagen den 24 oktober uppmärksammas med en extra sändning från Världsarvet Grimeton Radio. Man startar sändningen från Alexanderson alternatorn på 17,2 kHz klockan 10:30 UTC. Uppstart och avstämning sker från cirka klockan 10:00 UTC.
Denna gång ber man inte om lyssnarrapporter och man kommer inte att skicka verifikationer.

Man räknar också med att fortsatt ha sin traditionella sändning på julaftons morgon klockan 8:00 UTC med uppstart och avstämning från cirka klockan 7:30. Läs mer..

Källa: SM6NM/Lars Kålland via Alf Persson

Motala kommun har fått nyckeln till Rundradiomuseet

Vid en ceremoni i lördags fick kommunalrådet Camilla Egberth ta emot en symbolisk nyckel till Rundradiomuseet från Peo Gaasvik, teknikdirektör på Teracom. Förutom nyckelceremonin så firade man dagen med mastklättring, teknikpyssel och radiokaka. Sven Nilsson, Motalaguide och sändareamatör, som tidigare arbetat på stationen gav besökarna en historisk tillbakablick.

Museiintendent Helena Törnqvist ser radiomuseet som en viktig del av Motalas historia och menar att det är viktigt att ta vara på den. Hon ser stora utvecklingsmöjligheter och tror på en ljus framtid för museet. Läs mer…

Källa: SK5SM via Bo Samuelsson

FRS Holland

Dear FRS Friends,

Summer has gone and autumn is ruling. Propagation conditions have  reached to a satisfactory level. Time to expand some activity. In preparation to full programming, we have planned a test on 7600 kHz/ 39 metres next Sunday October 14th 07:52- 10:00 UTC/ 09:52- 12:00 CEST. We are understandably curious about reception on 7600 kHz. We’d love to hear from you, either by mail [frs@frsholland.nl] or via POBox 2702, 6049 ZG Herten, the Netherlands.

FRS-Holland will take to the air with full programming on Sun October 28th 08:52- 14:30 UTC/ 09:52- 15:30 CET. That day winter time will come into force. In the afternoon there will be an audio stream via Internet starting at 15:52 CET.

More news in the upcoming weeks.

73s, Peter Verbruggen on behalf of the FRS Team

Inlagt: 121014
Källa: FRS via Bo Samuelsson

Radio 6150

Hello friends,
our official launch is planned for Sunday, October 21st, 9:00 am MESZ / 7:00 am UTC. Our tests with the new output amp passed very promisingly, even though we only tested at 25 % of the final power up to now. At the moment we are working on the output amp, we hope to finish by next weekend (6th / 7th Oktober) so we can perform further tests with high power. At the moment only the driver is running with c. 75 Watts.

News can, as always, be found at www.radio6150.de! After the re-naming it will be forwarded to the new homepage.

Regarding the launch:
Especially on October 21st you can request songs for the launch programs.
Please…
a) send them to info@radiotrax.de
b) mention “Request” in the subject of your mail.

We will keep you up to date!

P.S. Please understand, that at the moment we are so busy working on the start of our new station, that we can’t answer reception reports; thanks!

Our new PA under test 🙂

Inlagt: 121004
Källa: Radio 6150 via Bo Samuelsson

EMR Internet stream changed !

Dear EMR Internet listeners,

Our Internet streaming server has just changed, and some listeners are having difficulty in listening to our internet service, if you are having difficulty, please try one of the following links:

1/ “EMR Internet radio” link on the EMR website, this was updated late last week: www.emr.org.uk
2/ The new address you should use is: http://helios.cloudnl.net:8000/emr.ogg
3/ or click this to launch your audio player: http://helios.cloudnl.net:8000/emr.ogg.m3u

Good Listening!

All the best
Tom & Mike Taylor

PS. EMR Relay on 6005 KHz via Radio 700 this Sunday between 08.00 and 09.00 UTC ( confirmed )

Källa: via Bo Samuelsson

Nytt QSL från RFA

Radio Free Asia (RFA) announces the release of our 16th anniversary QSL card. RFA’s first broadcast was in Mandarin on September 29, 1996 at 2100 UTC. Acting as a substitute for indigenous free media, RFA concentrates its coverage on events occurring in and/or affecting the countries to which it broadcasts. Those countries are: Burma, Cambodia, Laos, North Korea, Peoples Republic of China, and Vietnam.

The design was chosen the favorite over four others posted on our Facebook page, RFA QSL. The microphone and flag is typical of what our broadcasters use in our Washington DC studios. This card will be used to confirm all valid reception reports from September 1 – December 31, 2012.
Inlagt: 120910
Källa: RFA AJ Janitschek via Bo Samuelsson

Radio St. Helena

Radio St. Helena will close down all operations in December of this year. I just received this info from Ralph Peters.
It would be very nice, if the you would  record  a  message for use during the “Final Transmission” from Radio St. Helena.
================================

On 25. December 2012 (Christmas Day), Radio St. Helena will celebrate  < 45 years  > of broadcasts  for the people of St. Helena under the motto of  “Entertaining, Informing, Educating”.

The recording can be of any length  (1 minute to one hour+, as you like). Please send the audio recording to me either attached to an email  or on a CD by regular post. I will collect such recordings from (I hope) several radio clubs and some special radio DXers and then send them to Ralph.
Thank-you and with very best greetings and good wishes,
Robert Kipp

Källa: John Ekwall via Lennart Deimert på NORDX

Hamburger Lokalradio

Sedan en tid använder sig Hamburger Lokalradio av en sändare i Göhren bei Schwerin för att distribuera sina program till oss lyssnare. De kan höras lördagar på frekvensen 7265 kHz med start kl. 05.00 UTC. Den 1 september var man igång 12 timmar enligt följande schema:
05.00 Radio Tropicana (spanska/portugisiska inslag från DW-Radio) 06.00 New Letters on the Air (engelska) 06.30 World of Radio med Glenn Hauser 07.00 Program på tyska 15.00 Radio Tropicana (repris) 16.00 New Letters on the Air (repris) 16.30 World of Radio (repris)
Trots att effekten endast är 1 kW var mottagningen riktigt bra och speciellt om man använde USB.
Christer Brunström