Brevlådan från Vatikanradion upphör

Den 5 september 2012 sändes det sista brevlådeprogrammet från Vatikanradions svenska redaktion. Efter stängningen av kortvågen till Europa har brev och rapporter från oss nordiska lyssnare i stort sett helt upphört. Man ansåg det därför inte längre meningsfullt att ha … Läs mer

Radion – en port mot världen

DX-ing – hobbyn att lyssna på radio från hela världen

Att lyssna på utländska radiostationer, gärna så avlägsna som möjligt, är vår spännande hobby. Vi lyssnar oftast på kortvågsbanden men det är också mycket populärt att försöka avlyssna effektsvaga och i många fall mycket avlägsna radiostationer på mellanvågsbandet.  Under vissa perioder går det också att höra långväga stationer på FM-bandet.
Läs mer

Värva medlemmar

I nr 5 av DX-Aktuellt presenteras en medlemsvärvningstävling med fina priser.
Tävlingen pågår till och med 2017-12-31.
Du hittar mer om tävlingen I DX-Aktuellt, som nu finns för nedladdning, eller här.

Kiwi-testet i Parka framgångsrikt genomfört

Vi gjorde med Per Eriksson som drivande kraft ett försök med en Kiwi-mottagare inkopplad på vår lyssnaranläggning i Parkalompolo. Den var igång från kvällen den 1 november till morgonen den 7 november. Kiwin har inget bra statistikverktyg för att hålla reda på hur den används, men lite manuell monitorering ger en indikation på att mellan 25 och 50 olika användare var inne och använde den under provperioden.
Vi undersöker nu möjligheterna till en mer permanent Kiwi-lösning.

Vår webb – arbete pågår!

På grund av oförutsedda händelser har vi inte kunnat sjösätta det tredje steget av uppdateringen av vår webb den 1 december.

Ny plan är att vi den 1 januari 2018 introducerar vår nya “medlemsportal” med en hel del nya sidor och det blir också en del grafiska förändringar.

Lyssna på våra tre KIWI SDR-mottagare!

OBS. Det kan vara problem om man har en PC och använder Internet Explorer som webbläsare. Däremot skall Chrome och Firefox fungera utan problem.

Läs mer under Remoteradio > KIWI SDR eller klicka HÄR. Information om hur du kommer in på våra mottagare finner här på vår webb om du är inloggad eller i DX-Aktuellt nr 6 2016 och nr 1 2017.

Våra 2 första Kiwi mottagare är installerade där vi tidigare hade våra gamla SDR-mottagare i Loo utanför Alingsås och i södra Möckleby på Öland.

Nu har vi ännu en Kiwi SDR-mottagare att tillgå! Den är lokaliserad till Vellinge utanför Malmö och du hittar den på denna webbadress:
http://radiotest1.ddns.net:8073/
Detta är den första av två Kiwi mottagare som vi skall sätta i drift under andra halvåret 2017. Det är ännu inte helt klart var den andra skall placeras.
Utplaceringen av dessa båda mottagare är till viss del finansierad av ”Stiftelsen forskning och utbildning inom radio- och teletekniken och dess historia” och tanken är att vi skall ge fler en möjlighet att bekanta sig med radion.
Prova gärna vår nya Kiwi! Om du inte har använt någon Kiwi tidigare hittar du en introduktion HÄR.

Provlyssna gärna på våra KIWI fjärrmottagare och ge dina kommentarer till remote@sdxf.se ! Senaste nytt om våra remotemottagare finner du i nyhetsflödet nedan!

Vill du titta närmare på vår tidning DX-Aktuellt?

Då får du gärna ladda ner ett provnummer som PDF!  Du hittar mer information HÄR.