Sveriges DX-Förbund

  • Sveriges DX-Förbund, förkortat SDXF, är en opolitisk ideell organisation med syfte att främja och stimulera DX-hobbyn och sprida information om DX-ing
  • SDXF i samarbete med Dansk DX Lytter Klub ger ut tidningen DX-Aktuellt (tidigare med namnet Eteraktuellt) som kommer ut med 6 utgåvor per år
  • SDXF driver DX-Köp där medlemmarna kan köpa intressanta böcker och CD-skivor om radio och närliggande ämnen till rabatterade priser
  • SDXF är dessutom sammanhållande organisation för ett antal lokala DX-klubbar i Sverige och anordnar årligen DX-Parlamentet med årsmöte, föredrag, studiebesök och trevlig samvaro

Om du vill bli medlem klickar du på Kontakt i menyraden ovan och fyller i formuläret. Välkommen!

Har du frågor eller vill veta mer om SDXF? Skicka då epost eller brev.

Adress

    • SVERIGES DX-FÖRBUND
    • Box 1097
    • 405 23 Göteborg

e-post: sdxf@sdxf.se