Sveriges DX-Förbund

  • Sveriges DX-Förbund, förkortat SDXF, är en opolitisk ideell organisation med syfte att främja och stimulera DX-hobbyn och sprida information om DX-ing
  • SDXF ger ut tidningen Eter-Aktuellt som kommer ut med sex nummer per år
  • SDXF driver DX-Köp där medlemmarna kan köpa intressanta böcker och CD-skivor om radio och närliggande ämnen till rabatterade priser
  • SDXF är dessutom sammanhållande organisation för ett antal lokala DX-klubbar i Sverige. Vi anordnar årligen DX-Parlamentet med årsmöte, föredrag, studiebesök och trevlig samvaro.

 

Om du vill bli medlem klickar du på Bli medlem! i menyraden ovan och fyller i formuläret. Välkommen!

Har du frågor eller vill veta mer om SDXF? Mejla eller skriv ett brev till oss:

Sveriges DX-Förbund
Hundlokevägen 8
242 72 Ludvigsborg

Mejl: sdxf@sdxf.se