Malmö Kortvågsklubb grundades år 1948 och är därmed landets äldsta förening i sitt slag. Den första gången Malmö-DX-aren publicerades var den 15 februari 1949 med Gunnar Friberg som redaktör. MDX-aren som den senare kallades kallades las ner 1973.

Namnen på klubbens tidning har skiftat genom åren. Första numret av MKVK-Smockan kom 1982. Denna tidning föddes ur DX-Smockan som kom med sitt första nummer i november 1980.

1985 var det dags att byta namn på tidningen igen till On Air. Som tryckt tidningen fanns den kvar till 2003 då den lades ner. Idag ges On Air ut endast i pdf-format.

 

 


On Air 1985 

On Air 1985 nr 1


On Air 1986

On Air 1986 nr 1

On Air 1986 nr 2

On Air 1986 nr 3

On Air 1986 nr 4

On Air 1986 nr 5


Malmö Kortvågsklubbs historia


FM-Listan 1994