DX-Klubben Tellus i Söderhamn bildades den 7 maj 1953 av de tre Söderhamnsgrabbarna Claes Wilhelm Englund, Rolf Hofsten och Dag Magnusson. Claes Wilhelm Englund kom ju sedan att bli en förgrundsgestalt inom svensk DX-ing ända fram till sin död.

Klubben gav ut tidningen The DX-Voice of Tellus med redaktion i Söderhamn troligen fram till 1957 då man blev del i Gävleborgs DX-Förbund och redaktionen fanns då först i Hudiksvall, sedan i Gävle, därefter i Bollnäs. 1961 upplöstes Gävleborgs DX-Förbund och 1962 återuppstod tidningen i ursprunglig form – som organ för DX-Klubben Tellus och med säte i Gävleborg. Klubben var aktiv fram till 1967.

1953 års tidningar är från Arne Skoogs arkiv.


Gävleborgs DX-Förbund

1953

The DX-Voice of Tellus 1953 nr 1

The DX-Voice of Tellus 1953 nr 2

The DX-Voice of Tellus 1953 nr 3

The DX-Voice of Tellus 1953 nr 4

1960

The DX-Voice of Tellus 1960 nr 1

The DX-Voice of Tellus 1960 nr 3

The DX-Voice of Tellus 1960 nr 4

The DX-Voice of Tellus 1960 nr 8

The DX-Voice of Tellus 1960 nr 9


1961

The DX-Voice of Tellus 1961 nr 1-2


DX-Klubben Tellus (Söderhamn)

1962

The DX-Voice of Tellus 1962 nr 1

The DX-Voice of Tellus 1962 nr 2

The DX-Voice of Tellus 1962 nr 3

The DX-Voice of Tellus 1962 nr 4

The DX-Voice of Tellus 1962 nr 5

The DX-Voice of Tellus 1962 nr 6

The DX-Voice of Tellus 1962 nr 7


1963

The DX-Voice of Tellus 1963 nr 1

The DX-Voice of Tellus 1963 nr 2

The DX-Voice of Tellus 1963 nr 3

The DX-Voice of Tellus 1963 nr 4-5

The DX-Voice of Tellus 1963 nr 6

The DX-Voice of Tellus 1963 nr 8

The DX-Voice of Tellus 1963 nr 9