Radio Berlin International (RBI började sända på svenska den 1 maj 1956 med ett dagligt 10-minuters program. Den svenskspråkiga redaktionen vände sig med sina sändningar till den svenskspråkiga befolkningen i Norden. 1959 skedde ett namnbyte från Radio DDR till Radio Berlin International.  Man sände program fram till 1991 då muren föll. Den 3 oktober sände Radio Berlin International sitt sista svenska program vilket också var sista utlandsprogram överhuvudtaget.

Så här skrev Robert Olsson i tidningen Frekens:

Sista veckan kunde man tydligt i programmen spåra hur förstämningen började gripa kring sig bland programmakarna. Av allt att döma har beslutet om den snabba nedläggningen kommit som en obehaglig överraskning även för den anställda stationspersonalen. Kvällen innan sista programmet gick ut inleddes programmet med följande kommentar:

– Välkommen till vår näst sista sändning. Men oroa er inte iag tänker inte bli sentimental. Ni komrner dock att på det ena eller andra sättet kunna fortsätta följa livet i det nya enade Tyskland.  -Tro inte att vi inte har protesterat mot att programmen skall läggas ned men uppenbarligen har vi inte protesterat tillräckligt högt.

Vidare skriver Robert Olsson i Frekvens: De sista minutema av programmet gick åt till att tacka en del gamla och kära lyssnare för visat intresse genom åren. En lyssnare hade skrivit och frågat varför de helt enkelt inte startar en ny kommersiell station finansierad med reklam. RBI svarade att det inte främst gäller att vara först på plats utan numera som på andra håll i välden, vem som har pengar och som kan göra det.


Programhäften

RBI DX-Klubb 1/1967

Tack Göran Lindemark för bidraget.

Tack Göran Lindemark för bidraget

RBI DX-klubb

RBI DX-klubb

Annonser

Dekaler

Programschema

QSL-Kort

Tack Göran Lindemark för bidraget.

Vimpel

Reklamprylar

Kortlek

 

Bilder

Bruno Storm.

På bilden ser vi Helga Dost som besökte EDXC och DX-Parlamentet i Stockholm på radiohuset 1984. Foto: Stig Granfeldt.

Claes Ågren, Foto: DN.

 

Ljudfiler

Finns på Medlemsportal→Ljudarkivet→Minnen från Radio Berlin International