Frekvens var tidningen som skulle spegla utvecklingen i radio- och tv-mediet, intervjua intressanta personer, förklara och analysera, gå på djupet såväl som förmedla korta nyheter, ge bakgrunder till aktuella frågor och blicka tillbaka på uppseendeväckande fenomen som inträffat i radio- och tv-historien.

Tyngdpunkten i Frekvens låg på etermedier i Norden. Mediaföreningen  RTV var en ideell sammanslutning av radio- och tv-intresserade. Den skulle också främja intresset för etermedierna.

 

 

 


Frekvens 1986

Frekvens 1986 nummer 1


Frekvens 1987

Frekvens 1987  nummer 1

Frekvens 1987 nummer 2

Frekvens 1987 nummer 3


Frekvens 1988

Frekvens 1988 nummer 1

Frekvens 1988 nummer 2 


Frekvens 1989


Frekvens 1990

Frekvens 1990 nr 1

Frekvens 1990 nr 2


Frekvens 1991

Frekvens 1991 nummer 1


Frekvens 1992

Frekvens 1992 nr 1


Frekvens 1993

Frekvens 1993 nr 1

Frekvens 1993 nr 2


Frekvens 1994

Frekvens 1994 nr 1

Frekvens 1994 nr 2


Frekvens 1995

Frekvens 1995 nr 1

Frekvens 1995 nr 2