Clandestines är benämningen på stationer som av olika skäl vill vara litet hemlighetsfulla (clandestine = hemlig; i smyg). Oftast sänder de program med politiskt innehåll, riktade till befolkningen i ett visst land eller till flyktingar i exil. Det kan handla om att något lands regering vill vända sig till ett annat lands befolkning eller att en politisk fraktion vill uppmana sina landsmän att göra uppror mot sitt lands nuvarande regim.

Sändarna kan vara dolda inne i eller utanför det aktuella landet. Som clandestines brukar man också räkna sådana som köper programtid av någon stark kommersiell sändare. Det finns även exempel på flygplan, utrustade med en stark sändare, som kretsar över ett visst konfliktområde. Alla dessa stationer eller sändare måste betecknas som clandestines.

Att det inte är alldeles enkelt att lyssna på Clandestines. Programmen är oftast på, för oss, helt okända språk. Frekvenser och tider kan variera kraftigt, inte bara säsongsmässigt, utan t o m från dag till dag. Inte nog med det – får den regim, som programmen riktar sig emot, reda på innehållet i dem, så brukar de reagera genom att försöka störa sändarna så mycket som möjligt. Det senare gör att t ex sändare”jammas” för att tvinga dem att flytta på sig hela tiden under programtidens gång.

Det kan väl vara intressant i sig att lyssna på clandestines, men det är inte alltid lätt att få ut något “vettigt” ur innehållet i programmen. De är ju oftast på hemlandets tungomål och inslagen är mycket politiska och propagandistiska. Vissa av dem spelar dock en hel del inhemsk folkmusik, som kan vara mycket melodisk och vacker. Det gäller särskilt på stationerna i och utanför Eritrea, Etiopien och Sudan på “Afrikas Horn”, vars musik jag är väldigt njutbar.

Är du QSL-samlare, så har du hittat ditt livs stora DX-utmaning! Eftersom stationerna är av hemlig karaktär vill de inte gärna tala om varken varifrån de sänder eller hur du ska få kontakt med dem. Därför tvingas vi leta länge innan vi hittar några användbara adresser att skicka lyssnarrapporterna till. Där bjuder Internet på vissa möjligheter.

Många av stationerna har både egna hemsidor och mejladresser. Tyvärr måste jag konstatera att många av dessa är felaktiga, när de meddelas i DX-pressen. Aldrig har det varit så noga med punkter, bokstäver och mellanrum som nuförtiden – och ett enda litet misstag av en redaktör snurrar sedan runt i alla jordklotets DX-bulletiner och tidskrifter – varv efter varv!

Bästa sättet att jaga clandestines är att läsa de elektroniska DX-bulletiner som finns tillgängliga. Det är oftast de som har de senast uppdaterade uppgifterna. När tipsen kommer i Eter-Aktuellt kan de vara inaktuella för långe sedan. Till de viktigaste nyhetskällorna är Clandestine Radio Watch.

Lycka till med Clandestine-jakten! Och du – har du någon intressant, ny information om stationer, tider, frekvenser, adresser eller vad det nu är, så glöm inte att meddela Eter-Aktuellt.