Tidning för DX-are och världsradiolyssnare

Från och med nummer 1 för 2023 har Sveriges DX-Förbunds tidning, som utkommer med sex nummer per år, tagit tillbaka namnet Eter-Aktuellt. Under åren 2013 till och med 2022 användes namnet DX-Aktuellt eftersom vi då hade ett nordiskt tidningssamarbete.

Eter-Aktuellt innehåller allt som kan vara av intresse för DX-aren och kortvågslyssnaren. Varje nummer innehåller stående spalter om radio i Nord- och Sydamerika, kort- och  mellanvågstips, nybörjartips, aktualiteter, teknik och inkomna verifikationer till medlemmarna.

Givetvis ser redaktionen till att aktuella nyheter inom förbundet även publiceras.

Tidningen bygger till stor del på bidrag från läsarna. Redaktionen är tacksam för alla former av bidrag: allt från tips till våra fina tipsspalter till underlag för hela artiklar. Bidrag kan skickas antingen till huvudredaktionen eller direkt till respektive spaltredaktör.

För material som önskas i retur är det viktigt med fullständiga uppgifter om namn och adress.

Eter-Aktuellt är Nordens ledande tidskrift inom området. Det är en tradition som vi är stolta över och noga med att vårda!

Adress till huvudredaktionen:

Eter-Aktuellt, c/o Magnus Jesperson, Centrumvägen 5, 635 34 Stora Sundby. Tel: 070-733 26 82. Mejl: hred@sdxf.se

Huvudredaktionen består av:

Magnus Jesperson, Huvudredaktör och ansvarig utgivare

Erik Johansson, Redaktionssekreterare.