Tidningen för DX-are och världsradiolyssnare

Från och med nummer 1 2023 byter vi tillbaka till namnet Eter-Aktuellt. Det är medlemstidningen för Sveriges DX-Förbund och utkommer med sex nummer per år. Namnet DX-Aktuellt använde vi under åren 2013-2022 då vi hade ett nordiskt samarbete.

Eter-Aktuellt bygger till stor del på bidrag från läsarna och vi i redaktionen är tacksamma för alla former av bidrag: allt från tips till våra fina tipsspalter till underlag för hela artiklar. Bidrag kan skickas antingen till huvudredaktionen eller direkt till respektive spaltredaktör.

För material som önskas i retur är det viktigt med fullständiga uppgifter om namn och adress.

Eter-Aktuellt innehåller allt som kan vara av intresse för DX-aren och kortvågslyssnaren. Varje nummer innehåller stående spalter om radio i Nord- och Sydamerika, kort- och  mellanvågstips, nybörjartips, aktualiteter, teknik och inkomna verifikationer till medlemmarna.

Givetvis ser redaktionen till att aktuella nyheter inom förbunden även publiceras.

Eter-Aktuellt är Nordens ledande tidskrift inom området, en tradition som vi inom redaktionen är noga  med att vårda och är stolta över!

Adress till huvudredaktionen:

Eter-Aktuellt c/o Magnus Jesperson, Centrumvägen 5, 635 34 Stora Sundby, Tel 070-733 26 82 E-post: hred@sdxf.se

Medlemmar i huvudredaktionen:

Magnus Jesperson, Huvudredaktör och ansvarig utgivare

Erik Johansson, Redaktionssekreterare