Kontakten med radiostationerna och dess medarbetare, via post eller mejl, är en central del av DX-hobbyn. Stationerna får veta hur de hörs i olika delar av världen samtidigt som denna lyssnarkontakt ger dem viktig feedback på programmen. Även om personalneddragningar och tuff ekonomi på många medieföretag innebär ökade svårigheter för oss att få svar på lyssnarrapporterna gör stationspersonalen så gott de kan.

Grunden till ett QSL, en bekräftelse på avlyssning, är en bra rapport. Här bjuds du i två artiklar på tips om vad som ska vara med i rapporten – och vad som ska undvikas.

Att skriva lyssnarrapport

En privatsak, eller?