Aros DX Club (ADXC) bildades i februari 1985 av några DX-entusiaster i Västerås. Det var i början en lokal klubb för Västeråsområdet (majoriteten jobbade på dåvarande ASEA, numera ABB), men senare utökades det till att täcka Västerås-Uppsala området. Idag har klubben 8 medlemmar.

Tidning

Klubbens medlemsbulletin DX-Stunden (DX-S) gick i graven i december 2016 (nr 196). Det var en av de sista tryckta klubbtidningarna i Sverige. Från och med januari 2017 distribueras en klubbulletin, ”DX-tra”, till alla medlemmar.

ADXC-1