Sveriges DX-Förbunds årsmöte med traditionella kringaktiviteter är ett ypperligt tillfälle att träffa DX-vänner och vara med och påverka SDXF:s riktning inför framtiden. Här har vi en sammanställning av DX-Parlamenten genom åren.

DX-Parlament genom tiderna

Här kommer det också att succesivt läggas in mer detaljerat material kring arrangerade DX-Parlament.

Vi börjar med 2023 års DX-Parlament.