Hur många länder har du? Det är en inte alltför ovanlig fråga oss radiohobbyister mellan. De DX-are som skickar lyssnarrapporter till stationerna som de hör brukar ofta räkna de QSL som anländer samt verifierade länder. Så många som möjligt brukar vara målet.

Att hålla rätt på världens alla länder, i synnerhet de som inte längre finns, är en grannlaga uppgift. Här hittar du SDXF/EDXC:s Landlista som vi använder för att kunna räkna och jämföra rätt.

Under denna flik finns också MEST-listan som som du kan anmäla dig till.

Landlista

MEST