Kontakterna mellan DX-Alliansen, DX-klubbarnas dåvarande samarbetsorgan, upprätthölls bland annat med hjälp av Alliansnytt. Senare ändrades denna publikations namn till Stredakbulletin/Stredak.

Som inloggad medlem kan du läsa ett stort antal inskannade nummer av Alliansnytt och Stredakbulletin/Stredak.