Riksförbundet DX-Alliansen bildades 1956 i Hackås i Jämtland. År 1980, i Degerfors, byttes namnet till Sveriges DX-Förbund. På den här sidan samlas efter hand intressant information kring Sveriges DX-Förbunds nu drygt 60-åriga historia.

DX-Parlament

Sveriges DX-Förbunds årsmöte med traditionella kringaktiviteter är ett ypperligt tillfälle att träffa DX-vänner och vara med och påverka SDXF:s riktning inför framtiden. Här har vi en sammanställning av DX-Parlamenten genom åren.

DX-Parlament genom tiderna

Förtjänstplaketter

Sveriges DX-Förbunds förtjänstplaketter delas ut till personer som på lokal, riks- eller internationell nivå har gjort betydande insatser för DX-hobbyn. Kriterierna för utdelning av förtjänstplaketter hittar du i SDXF:s reglemente, SDXF > Protokoll & reglemente.

SDXFs Förtjänstplaketter genom tiderna

Pirate of the year & Årets QSL-station

År 2015 instiftade Malmö Kortvågsklubb, tillsammans med Västkustens DX-Klubb och Shortwave Combination Holland, The QSL Award. Priset framröstas av piratradioentusiaster som nominerar den station som man tycker har varit duktig på att verifiera rapporter.

Numera ser juryn bakom priset, som bytt namn till Pirate of the year, bredare än på endast QSL-vilja. Från och med år 2022 står Malmö Kortvågsklubb och Shortwave Combination Holland bakom priset.

Vid DX-Parlamentet i Örebro 1986 beslutades att, genom omröstning i Eter-Aktuellt, utse ”Årets QSL-station” – den eller de stationer som glatt DX-are med ett positivt besvarande av rapporter. Traditionen har sedan förts vidare i DX-Aktuellt med ett uppehåll 2012 – 2014.

Förteckning över de framröstade stationerna genom åren.