MEST-listan är de svenska DX-arnas ”Vem är vem?” och vi hoppas att även Du ställer upp för att få en så fullständig statistik som möjligt. För att vara med behövs att Du laddar ner ett formulär i Excel-format som finns HÄR och sedan skickar Du in ifyllt formulär till: mest@sdxf.se.

Det finns också en Excel-fil (Landsummering.xls) som kan användas som hjälp för att summera länder och stationer för den som så önskar. I den fylls automatiskt ett formulär enligt ovan i, som sedan kan skickas till samma adress som ovan. Du laddar ner den HÄR.

I MEST redovisas verifierade alternativt loggade *) länder och stationer per världsdel och även clandestine och pirater redovisas. Se aktuell MEST-lista HÄR.  Möjlighet finns nu också att bara redovisa länder och stationer.

*) hörda och säkert identifierade

MEST baseras på SDXF:s/EDXC:s Landlista som finns under Medlemsportal > SDXF:s Landlista och regler för MEST och stationsräkning finns i SDXF:s Reglemente.

För att MEST skall vara någorlunda aktuell, så bör uppgifterna uppdateras varje år. Den som inte upp-daterar sina uppgifter på 3 år tas bort ur listan.

Uppgiftslämnarna ansvarar själva för att uppgifterna är korrekta.