MEST-listan är de svenska DX-arnas ”Vem är vem?” och vi hoppas att även du lämnar uppgifter så att vi får en så fullständig statistik som möjligt. För att vara med laddar du ner ett formulär i Excel-format som finns HÄR och sedan skickar Du in ifyllt formulär till: mest@sdxf.se.

Det finns också en Excel-fil (Landsummering.xls) som kan användas som hjälp för att summera länder och stationer för den som så önskar. I den fylls automatiskt ett formulär enligt ovan i, som sedan kan skickas till samma adress som ovan. Du laddar ner den HÄR.

I MEST redovisas verifierade alternativt loggade (hörda och säkert identifierade) länder och stationer per världsdel. Även clandestine och pirater redovisas. Se aktuell MEST-lista HÄR.  Möjlighet finns nu också att bara redovisa länder och stationer.

MEST baseras på SDXF/EDXC:s Landlista som finns under SDXF > Statistik > Landlista och regler för MEST och stationsräkning finns i SDXF:s Reglemente.

För att MEST ska vara någorlunda aktuell bör uppgifterna uppdateras varje år. Den som inte uppdaterar sina uppgifter på tre år tas bort ur listan.

Uppgiftslämnarna ansvarar själva för att uppgifterna är korrekta.