När Johan Berglund i Trollhättan gick bort den 16 september 2010 lämnade han ett arv efter sig som vi har att förvalta. Dels 21 QSL-pärmar, dels en summa pengar som Sveriges DX-Förbund har att använda på ett sätt som gagnar vår hobby.

Stipendium till Johan Berglunds minne

I samband med SDXF:s årsmöte i Delsbo 2012 beslutades att använda en del av arvet för att årligen dela ut ett stipendium till Johan Berglunds minne. Tanken är att premiera någon person eller klubb som gjort stora insatser för hobbyn och att premiera pågående insatser eller insatser som gjorts på senare tid.
Stipendiat utses av en stipendiekommitté efter förslag från medlemmarna. Det är DX-Vännerna som ansvarar för stipendiekommittén. Har du någon person eller klubb (kan också vara flera) som du vill nominera till stipendiet så skicka ett mail med namn på de/den du nominerar tillsammans med en kort motivering till DX-Vännerna, antingen via mail dxv@sdxf.se eller om du hellre vill skicka ett vanligt brev till
DX-Vännerna
c/o Moritz Saarman
Näverlursvägen 2
435 44 Mölnlycke
Nomineringar skall vara inkomna senast den 1 mars för att vara med i urvalet till SDXF:s nästkommande Årsmöte.

Regler för stipendiet

§ 1 Till stipendiat kan Sveriges DX-Förbund utse en eller flera personer/klubbar, som inom förbundets ramar gjort särskilda insatser för hobbyn.
§ 2 Samma person/klubb kan endast erhålla stipendium en gång.
§ 3 Stipendiat utses av en stipendiekommitté efter förslag från medlemmarna. Förslag skall
lämnas till kommittén senast 1 mars varje år. Stipendiet utdelas i anslutning till förbundets
Årsmöte.
§ 4 DX-Vännerna ansvarar för Stipendiekommittén. Skulle DX-vännernas verksamhet upphöra
eller de inte utser någon Stipendiekommitté övertar SDXF:s Styrelse kommitténs roll.
§ 5 Längsta tid för medverkan i stipendiekommittén är tre år.
§ 6 Stipendiet utdelas med upp till 5000 kr per år tills vidare.
§ 7 Ändringar av dessa regler kan göras av SDXF:s Årsmöte eller Styrelse

Förteckning över tidigare stipendiater

2013 Björn Fransson
2014 Sigvard Andersson
2015 Thomas Nilsson
2016 Bo Olofsson och Ronny Forslund
2017 Claes Olsson
2018 Per Eriksson
2019 Ilpo Parviainen
2020 Moritz Saarman
2021 Magnus Jesperson
2022 Lars Bergström
2023 Christer Brunström

Johan Berglunds QSL-samling

Vi har nu digitaliserat några av hans QSL-pärmar, resten kommer efter hand som vi hinner. Innehållet är samlat i mappen Johan Berglund som ligger under QSL och vimplar:

Vår förhoppning är att du uppskattar att bläddra i albumen. Just nu finns inga sökmöjligheter, men vårt mål är att så småningom ha en databas där man kan söka exempelvis på land eller station för att hitta något speciellt.

Minnesord

Om du inte känner Johan Berglund sedan tidigare är här delar av det minnesord John Ekwall skrev  i Eter-Aktuellt:

Johan Berglund0001“Johan, känd under namnet “Juan Vargas” i de inre kretsarna i DX-världen, var en hejare på Hondurasstationer under mitten av 60-talet. Jag minns hans inspelningar av LV del Junco, Radio Morazan m fl på 49 mb men även hans eminenta kunskaper i spanska språket som hjälpte honom ut i världen. Han jobbade ett tag som turistvärd för Fritidsresor på Mallorca och beskrev det hektiska liv en representant kunde ha i telex till mig. Kunskaperna i spanska språket och intresse för radio tog honom senare till Radio Atlántico på Kanarieöarna där han blev “stand-in” för Xavier Palin för de svenska och engelska turistprogrammen under en tid.

Efter sina år utomlands var han under en tid lärare vid Göteborgs Universitet innan han började jobba på Trollhättans flygplats. Under framför allt början av 70-talet var Johan värd för ett antal träffar i sommarstugan vid Öresjö. Många dx-are har varit där och blivit undfägnade av Johans lätta samtalsstil och goda humör, men även hans goda hand med matlagning med spanskt inflytande. Jag minns ett besök en nyårshelg när det var smällkallt, snabbare besök på JB´s torrdass har nog knappast gjorts av mig (jag tror jag fick upp livremmen…). Det starkaste minnet är trots allt efter 1970 års möte på Karön (Krök) när alla hade fått fantastiska hörigheter med sig i bagaget och en oid på 6210. JB låg och lyssnade följande morgnar på frekvensen innan han lyfte luren och ringde mig lagom till deadline för SWB. Det är Galapagos vi hört killar!!

Må paella och HR-stationer omge Johan i hans nya värld.”

Tack Johan, för vad du gjort för den svenska DX-hobbyn! Vi bevarar dig i ljust minne.
Moritz Saarman, ordförande Sveriges DX-Förbund 2012