Det var under några år en hel del diskussion kring om vårt nuvarande FM-nät ska ersättas med ett digitalt nät för DAB-radio. Mycket finns att läsa om detta på olika håll på webben. Här nedan finner du en del sammanställt. All blå text innehåller länk till respektive källa.

År 2014 togs en statlig utredning fram, Från analog till digital marksänd radio – en plan från Digitalradiosamordningen. Från SDXF:s sida granskade vi utredningen och skickade in ett remissvar där vi ifrågasatte det kloka i att stänga det befintliga FM-nätet. Och kanske gick vår protest fram eftersom FM-sändningarna fortsätter som förr.

Här finner du en del andra källor:

En sammanställning av samtliga remissvar

Riksrevisionens granskningsrapport

Insändare i Västerås Tidning, 2015-05-13

Debattartikel av Gunnar Bergvall och Christer Hederström i SvD, 2014-12-01

Intervju med Lars Liljeryd på Sveriges Radio, 2014-11-25