Styrelse

Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare:
Stig Granfeldt Lars Bergström Lars Wieden Michael Andersson
Gruvgången 37 Vinggatan 3 Högsbogatan 27 Rönnebergsvägen 21
653 43 Karlstad 932 31 Skelleftehamn 414 75 Göteborg 268 34 Svalöv
Tel: 054-56 18 22 Tel: 0910-330 88 Tel: 031-49 75 86 Tel: 0707-17 64 96
ordf@sdxf.se vordf@sdxf.se kassor@sdxf.se sekreterare@sdxf.se
Ledamot: Suppleant: Suppleant:
Mikael Sjöberg Alf Persson Magnus Jesperson
D:r Forselius Backe 11
Malörtsvägen 3
Regementsgatan 22
41326 Göteborg
449 33 Nödinge
723 45 Västerås
Tel: 0709-73 35 30 Tel: 0303-964 63 Tel: 021-18 05 05
ledamot@sdxf.se suppleant1@sdxf.se suppleant2@sdxf.se

Övriga funktionärer

Huvudredaktör: Redaktionssekr: Registrator: Landliste-/MEST-ansvarig: 
Magnus Jesperson Erik Johansson Lars Bergström Lennart Weirell
Regementsgatan 22 Frihetsvägen 49 Vinggatan 3 Klockartorpsgatan 27 E
723 45 Västerås 177 53 Järfälla 932 31 Skelleftehamn 723 44 Västerås
Tel: 021-18 05 05 Tel: 08-68 00 149 Tel: 070 317 48 92 Tel: 021-41 66 25
hred@sdxf.se redaktion@sdxf.se registrator@sdxf.se landlista@sdxf.se
Webbredaktör: Webbredaktör:  Webbredaktör:
Moritz Saarman Lennart Weirell  Alf Persson
Näverlursvägen 2 Klockartorpsgatan 27 E  Malörtsvägen 3
435 44 Mölnlycke 723 44 Västerås  449 33 Nödinge
Tel: 0709-87 06 08 Tel: 021-41 66 25  Tel: 0303-964 63
webred1@sdxf.se webred2@sdxf.se  webred3@sdxf.se
Valberedning: Valberedning:
Moritz Saarman Per Eriksson
Näverlursvägen 2 Gränskullavägen 219
435 44 Mölnlycke 235 94 Vellinge
Tel: 0709-87 06 08 Tel: 0708-37 36 92
 valberedning1@sdxf.se valberedning2@sdxf.se
Revisor: Revisor: Revisorsuppleant:
Anders Brissman Dan Olsson Claes Olsson
Västra Långgatan 93B Högalidsvägen 71 F Guldringen 68
543 33 Tibro 244 36 Kävlinge 603 68 Norrköping
Tel: 0504-120 10 Tel: 0733-11 59 98 Tel: 011-18 22 23
revisor1@sdxf.se revisor2@sdxf.se revisorsup@sdxf.se