Styrelse

Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare:
Stig Granfeldt Lars Wieden Peter Kromnow Michael Andersson
Gruvgången 37 Högsbogatan 27 Hundlokevägen 8 Rönnebergsvägen 21
653 43 Karlstad 414 75 Göteborg 242 72 Ludvigsborg 268 34 Svalöv
Tel: 054-56 18 22 Tel: 031-49 75 86 Tel: 0707-17 64 96
ordf@sdxf.se vordf@sdxf.se kassor@sdxf.se sekreterare@sdxf.se
Ledamot: Suppleant: Suppleant:
Mikael Sjöberg Alf Persson Magnus Jesperson
D:r Forselius Backe 11
Malörtsvägen 3
Centrumvägen 5
41326 Göteborg
449 33 Nödinge
635 34 Stora Sundby
Tel: 0709-73 35 30 Tel: 0303-964 63 Tel: 070-733 26 82
ledamot@sdxf.se suppleant1@sdxf.se suppleant2@sdxf.se

Övriga funktionärer

Huvudredaktör: Redaktionssekr: Registrator: Landliste-/MEST-ansvarig: 
Magnus Jesperson Erik Johansson Lars Bergström Vakant
Centrumvägen 5 Frihetsvägen 49 Vinggatan 3
635 34 Stora Sundby 177 53 Järfälla 932 31 Skelleftehamn
Tel: 070-733 26 82 Tel: 08-68 00 149 Tel: 070 317 48 92
hred@sdxf.se redaktion@sdxf.se registrator@sdxf.se
Webbredaktör: Webbredaktör: Webbredaktör:
Moritz Saarman Per Eriksson Alf Persson
Näverlursvägen 2 Gränskullavägen 219 Malörtsvägen 3
435 44 Mölnlycke 235 94 Vellinge 449 33 Nödinge
Tel: 0709-87 06 08 Tel: 0708-37 36 92 Tel: 0303-964 63
webred1@sdxf.se webred2@sdxf.se webred3@sdxf.se
Valberedning: Valberedning:
Moritz Saarman Per Eriksson
Näverlursvägen 2 Gränskullavägen 219
435 44 Mölnlycke 235 94 Vellinge
Tel: 0709-87 06 08 Tel: 0708-37 36 92
 valberedning1@sdxf.se valberedning2@sdxf.se
Revisor: Revisor: Revisorsuppleant:
Anders Brissman Dan Olsson Claes Olsson
Västra Långgatan 93B Högalidsvägen 71 F Guldringen 68
543 33 Tibro 244 36 Kävlinge 603 68 Norrköping
Tel: 0504-120 10 Tel: 0733-11 59 98 Tel: 076-026 82 60
revisor1@sdxf.se revisor2@sdxf.se revisorsup@sdxf.se