Styrelse

Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare:
Stig Granfeldt Lars Wieden Peter Kromnow Michael Andersson
Gruvgången 37 Nymilsgatan 39 Hundlokevägen 8 Rönnebergsvägen 21
653 43 Karlstad 421 70 V. Frölunda 242 72 Ludvigsborg 268 34 Svalöv
Tel: 054-56 18 22 Tel: 070-371 40 44 Tel: 070-717 64 96
ordf@sdxf.se vordf@sdxf.se kassor@sdxf.se sekreterare@sdxf.se
Ledamot: Suppleant: Suppleant:
Peter Valentin-Askman Johan Lundström Magnus Jesperson
Kryddgatan 8
Sparregatan 35b
Centrumvägen 5
465 31  Nossebro
392 30 Kalmar
635 34 Stora Sundby
Tel: 070-742 86 24 Tel: 079-358 14 31 Tel: 070-733 26 82
ledamot@sdxf.se suppleant1@sdxf.se suppleant2@sdxf.se

Övriga funktionärer

Huvudredaktör: Redaktionssekr: Registrator: Landliste-/MEST-ansvarig: 
Magnus Jesperson Erik Johansson Annika Andersson Peter Valentin-Askman
Centrumvägen 5 Frihetsvägen 49 Rönnebergsvägen 21 Kryddgatan 8
635 34 Stora Sundby 177 53 Järfälla 268 34 Svalöv 465 31  Nossebro
Tel: 070-733 26 82 Tel: 08-68 00 149 Tel: 070-742 86 24
hred@sdxf.se redaktion@sdxf.se registrator@sdxf.se mest@sdxf.se
Webbredaktör: Webbredaktör: Webbredaktör:
Moritz Saarman Per Eriksson Alf Persson
Näverlursvägen 2 Gränskullavägen 219 Malörtsvägen 3
435 44 Mölnlycke 235 94 Vellinge 449 33 Nödinge
Tel: 070-987 06 08 Tel: 070-837 36 92 Tel: 0303-964 63
webred1@sdxf.se webred2@sdxf.se webred3@sdxf.se
Valberedning: Valberedning:
Moritz Saarman Dan Olsson
Näverlursvägen 2 Högalidsvägen 71 F
435 44 Mölnlycke 244 36 Kävlinge
Tel: 070-987 06 08 Tel: 073-311 59 98
 valberedning1@sdxf.se valberedning2@sdxf.se
Revisor: Revisor: Revisorsuppleant:
Anders Brissman Dan Olsson Vakant
Västra Långgatan 93B Högalidsvägen 71 F
543 33 Tibro 244 36 Kävlinge
Tel: 0504-120 10 Tel: 073-311 59 98
revisor1@sdxf.se revisor2@sdxf.se