Styrelse

Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare:
Stig Granfeldt Per Eriksson Lars Wieden Christer Brunström
Gruvgången 37 Gränskullavägen 219 Högsbogatan 27 Kungsgatan 23
653 43 Karlstad 235 94 Vellinge 414 75 Göteborg 302 46 Halmstad
Tel: 054-56 18 22 Tel: 070-837 36 92 Tel: 031-49 75 86 Tel: 035-10 80 90
ordf@sdxf.se vordf@sdxf.se kassor@sdxf.se sekreterare@sdxf.se
Ledamot: Suppleant: Suppleant:  Suppleant:
Lars Bergström Alf Persson Dan Andersson  Magnus Jesperson
Vinggatan 3
Malörtsvägen 3
Storgatan 54  Regementsgatan 22
932 31 Skelleftehamn
449 33 Nödinge
820 60 Delsbo  723 45 Västerås
Tel: 0910-330 88 Tel: 0303-964 63  Tel: 0653-103 20  Tel: 021-18 05 05
ledamot@sdxf.se suppleant1@sdxf.se  suppleant2@sdxf.se  suppleant3@sdxf.se

Övriga funktionärer

Huvudredaktör: Redaktionssekr: Registrator: Landliste-/MEST-ansvarig: 
Magnus Jesperson Erik Johansson Lars Bergström Lennart Weirell
Regementsgatan 22 Frihetsvägen 49 Vinggatan 3 Klockartorpsgatan 27 E
723 45 Västerås 177 53 Järfälla 932 31 Skelleftehamn 723 44 Västerås
Tel: 021-18 05 05 Tel: 08-68 00 149 Tel: 070 317 48 92 Tel: 021-41 66 25
hred@sdxf.se redaktion@sdxf.se registrator@sdxf.se landlista@sdxf.se
Webbredaktör: Webbredaktör:  Webbredaktör:
Moritz Saarman Lennart Weirell  Alf Persson
Näverlursvägen 2 Klockartorpsgatan 27 E  Malörtsvägen 3
435 44 Mölnlycke 723 44 Västerås  449 33 Nödinge
Tel: 031-338 18 04 Tel: 021-41 66 25  Tel: 0303-964 63
webred1@sdxf.se webred2@sdxf.se  webred3@sdxf.se
Valberedning: Valberedning:
Per-Åke Helander Moritz Saarman
Isjaktsgränd 22 Näverlursvägen 2
129 45 Hägersten 435 44 Mölnlycke
Tel: 08-97 53 22 Tel: 031-338 18 04
 valberedning1@sdxf.se valberedning2@sdxf.se
Revisor: Revisor: Revisorsuppleant:
Anders Brissman Dan Olsson Claes Olsson
Västra Långgatan 93B Högalidsvägen 71 F Guldringen 68
543 33 Tibro 244 36 Kävlinge 603 68 Norrköping
Tel: 0504-120 10 Tel: 0733-11 59 98 Tel: 011-18 22 23
revisor1@sdxf.se revisor2@sdxf.se revisorsup@sdxf.se