Denna sida är ständigt under utveckling. Vi vill gärna ha dina synpunkter,  skicka e-post till webred@sdxf.se . Senast redigerad 2022-10-12.

Även om KiwiSDR slutat tillverkas väntas webbgränssnitt och funktioner att fortsätta uppdatyeras, även om det inte blir i samma takt som tidigare. Vi kommer att justera denna introduktion efter hand. Ambitionen är dock inte att skapa en heltäckande bruksanvisning, utan att bjuda på lite hjälp på svenska för dig som känner att det behövs för att komma igång med fjärrlyssningen.

Använd våra mottagare

Vi har nu två KiwiSDR-radiomottagare som du kan pröva. Gå in på Radiotest Syd (denna mottagare står i Skåne) eller Radiotest Väst (finns i Västra Götaland) genom att klicka på någon av dessa båda länkar:

Radiotest Syd

Radiotest Väst

Du kommer till en webbsida där du själv ställer in vad du vill lyssna på. Instruktioner finns här nedanför.

Om du redan är van användare av denna typ av mottagare så kan gå vidare till Kiwins egen hemsida där de har användarinstruktioner på engelska. Här finns denna Quickstart.

Om du är medlem i SDXF och har inloggningsuppgifter till webben kan du gå in på sidan “Våra Kiwi” när du är inloggad för information om hur du kommer in på ytterligare två mottagare. (HÄR hittar du information om hur du gör för att få inloggningsuppgifter).

Observera att problem har rapporterats från PC-användare med Internet Explorer som webbläsare. Däremot ska Opera, Google Chrome och Mozilla Firefox fungera utan problem. HÄR kan du ladda ner Firefox.

Många fördelar med KIWI:n

Med KIWI SDR uppnår vi följande:

  • Upp till fyra personer kan lyssna samtidigt på var sin frekvens på varje mottagare.
  • Man behöver inte installera någon mjukvara på sin dator utan man går in på en webbsida som är knuten till mottagaren och styr allt därifrån.
  • Mottagaren är enkel att använda. Det innebär då att man kanske inte har lika många funktioner som på en del andra mottagare, men man har det som är nödvändigt för att kunna lyssna och lite till.
  • Man är inte längre begränsad till att använda en PC för lyssnandet. Det går även bra att använda Mac-datorer och vill man hellre lyssna via sin Ipad så fungerar det också. Säkert fungerar det också på många andra surfplattor. Det går också att gå in på mottagaren via en mobiltelefon och det oavsett om det är en Iphone eller en Android. Det man måste göra i det fallet är att förstora upp bilden ordentligt så att man kommer åt inställningarna.

Ställa in frekvens och annat

 

Om begreppet frekvens inte är bekant så kan du läsa mer om det på sidan “Frekvens och våglängd”.

Som vanligt när det gäller radiomottagare kan man ställa in frekvensen på många olika sätt. Ett sätt är att placera musen någonstans i vattenfallsdiagrammet och högerklicka så flyttas frekvensen dit.

Om man istället vill använda sig av funktionerna på användarpanelen så finns även där ett antal olika varianter. Några exempel följer här.

 

 

 

 

Vill man direkt skriva in frekvensen så går det bra att göra i fönstret i övre vänstra hörnet.

 

De grå siffrorna nedanför visar var i frekvensområdet man för tillfället har muspekaren.

 

Man kan också stega frekvensen i steg om 0,1 / 1 / 10 kHz med hjälp av plus- och minusknapparna.

 

Via en rullgardinsmeny ”select band” kan man direkt välja till exempel vilket rundradioband man vill gå till. Mer information om de olika rundradiobanden hittar du HÄR.

 

Demodulator och bandbredd på filter väljer man med dessa knappar. Behöver du förklaringar till begreppen så kan du läsa mer på sidan “Modulering, demodulatorer och filter”.

Det finns alltså två AM-lägen,  ett med bredare filter (AM) och ett med smalare filter (AMN).

Det går bra att lyssna på AM också i (LSB) och (USB) läge, filtret är tillräckligt brett för att det ska låta bra.

Klickar du på knappen Spec så får du förutom vattenfallet även en spektrumbild. Även denna är klickbar för frekvensval.

 

Den röda runda knappen bredvid den gröna högtalaren använder du om du vill göra en inspelning av det du lyssnar på. Det skapas då en ljudfil (i wav-format). Denna fil sparas på din dator i det bibliotek som du valt för att spara nedladdningar med din webbläsare. 

Om du tillfälligt behöver stänga av ljudet i högtalaren så tryck på den gröna högtalarsymbolen längst till höger.

 

Med hjälp av ett antal olika knappar kan man zooma in och ut i vattenfallsdiagrammet. Dels kan man stega i större och mindre steg, dels kan man välja min- och maxläge, zooma in aktuellt frekvensband eller stega sig uppåt och nedåt i frekvens med en given zoomnivå.

Klickar du på den röda knappen WF0 finner du några skjutreglage för att ställa in färger och hastighet på vattenfallet.

 

 

 

Klickar du på den blå knappen Audio kan du ställa in volymen och brusreducering

 

 

 

Via den lila knappen AGC (Automatic Gain Control) kan du ställa in den automatiska signalregleringen. Normalläget är att AGC är inkopplat, det skall då vara grönt som på bilden.

 

 

 

Klickar du på den ljusblå knappen Users så ser du vilka lyssnare som just nu använder samma KIWI-mottagare som du. Användare som inte valt att inte fylla i personliga uppgifter i rutan Your name or callsign identifieras som “No identity”.

 

 

 

Bakom den gula  knappen Stats döljer sig bland annat några intressanta länkar.  Klickar du på KiwiSDR kommer du till KIWIs hemsida med utförlig beskrivning av mottagaren och programmet. Forum/chat är för dig som vill veta mer och/eller få ett problem löst.

 

 

Och självklart kan du också se styrkan på den mottagna signalen på S-metern längst ner.

Prova själv

Vad är väl bättre än att prova själv efter denna korta introduktion? Det finns naturligtvis ytterligare funktioner men syftet här är inte att få med allt. Gå in på någon av våra mottagare:

Radiotest Syd
eller
Radiotest Väst

Om du vill testa publkika Kiwimottagare på annat håll i Sverige, eller i andra länder, finns en sammanställning på KiwiSDR Map.

Presentationer på YouTube

Det finns också ett antal presentationer av den här mottagaren  på YouTube.

Teknisk beskrivning

KiwiSDR täcker frekvensområdet 10 kHz till 30 MHz och konstruktören har varit noga med att prestanda skall vara bra också på de lägsta frekvenserna eftersom han själv är intresserad av att lyssna på dessa. Det finns en inbyggd GPS-mottagare som ser till att frekvensen är rätt kalibrerad.

En gedigen teknisk beskrivning av mottagaren finns såklart på webben. Börja med att gå in på utvecklarens huvudsida. Där finns länkar till mer detaljerad information för den som vill ha det.