Parka: Vår lyssnaranläggning i norr

Sedan 1995 har Parkalompolo (förkortat Parka) varit platsen för främst svenska DX-are att lyssna på mellanvågsstationer från Nordamerika, Pacific samt Syd- och Centralamerika. Det började med ett initiativ från Sigvard Andersson, Bernt-Ivan Holmberg, Lars Jeppesen och Carl Gustav Köhler som letade efter en lämplig permanent plats för mellanvågs-DX-ing. Efter några års privata expeditioner tog SDXF över ansvaret för verksamheten.

Du hittar information, råd och regler för att boka och utnyttja lyssnaranläggningen på svenska Här. Nyfiken på vilka datum som är bokade och vad som är ledigt denna säsong? Här finns en uppdaterad bokningslista.

Parka: Our northern DX-pedition QTH

Since 1995 Parkalompolo (in short Parka) has been the place mostly for Swedish DX-ers to listen to mediumwave stations from North America, Pacific and South and Central America. It all started with an initiative by Sigvard Andersson, Bernt-Ivan Holmberg, Lars Jeppesen and Carl Gustav Köhler who were looking for a suitable permanent place for mediumwave DX-ing. After some years private expeditions SDXF took over the responsibility for the activities.

You find information, advices and rules for booking and using the facilities in English Here. Are you planning a trip this season? Here you will find an Excel sheet with a updated booking schedule.