Detta är den version av DUX DX-BOK som gjordes i A5-format. Den är inskannad för att ge dig god upplösning och läsupplevelse. Det innebär att det är ganska stor datamängd och för att inte ha för stora filer ligger den här i nio delar. Läs och minns!

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8

Del 9