QSL är en Q-förkortning för radioamatörer som betyder “Jag kvitterar”.  För DX-aren är QSL-kort och QSL-brev samt numera även QSL-mejl en kvittens eller verfiering av att den lyssnarrapport man skickat till en radiostation har bekräftats vara riktig.

Lyssnarraporten är det sätt DX-aren har att tala om för en radiostation att han hört deras program och QSL:et är den kvittens han gärna vill få från dem. QSL-samlandet är en viktig del av hobbyn för många DX-are och det ger en bild av vilka länder och radiostationer hen har kunnat lyssna på.

Mer information om lyssnarrapporter finner du under Skriva lyssnarrapport.

För dig som vill avnjuta QSL-kort, QSL-brev, vimplar och annat från äldre tider så har vi inskannade samlingar HÄR.

Du hittar för närvarande fem mappar på denna sida: Harry Holm (inskannat av John Ekwall), Johan Berglund (inskannat av Moritz Saarman och Lennart Weirell), Börge Eriksson (inskannat av Nils Jacobsson), Ulf Lewin (inskannat av Moritz Saarman) och Jan Rasmusson (inskannat av John Ekwall). TACK till dem som hjälpt till att skanna!

Mer historiskt material kommer att läggas till efter hand.