Nya datalagringsregler!

Gamla PUL (Personuppgiftslagen) går i graven och istället kommer en ny EU-täckande lag att ta över, nämligen dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).

Vi följer regelverket!

SDXF har givetvis följt PUL och vi kommer också att följa GDPR. De uppgifter som vi nödgas lagra om dig kommer också i fortsättningen att hanteras mycket varsamt. Det framgår bland annat av våra stadgar för föreningen.

Medgivande till datalagring.

Som medlem anses du acceptera att vi lagrar några basuppgifter om dig, bland annat dina adressuppgifter, (postadress och/eller mailadress) eftersom du själv skickat in dessa till oss i samband med inbetalningen av årsavgiften, och att vi lagrar vilket år inbetalningen gäller och vid vilken tidpunkt inbetalningen gjorts är också givet. Det här är för övrigt uppgifter som vi måste lagra enligt bokföringslagarna.

Lagrar vi annan information om dig?

Ja, vi lagrar ditt medlemsnummer och din DX-signatur! Vi lagrar även vilka tidigare år som du varit medlem, dels för att kunna skicka påminnelser om årsavgifter och dels för att kunna prognostisera medlemsutvecklingen de kommande åren. Vi lagrar också ditt födelseår, också det för att kunna prognostisera medlemsutvecklingen. Vi lagrar naturligtvis också ditt lösenord för inloggningen till våra medlemssidor på webben. Vi lagrar även om du fått ta del av särskilda utskick eller utmärkelser, t.ex. om du fått DX-Boken, och om du fått förtjänstmedaljer eller rent av stipendier.

Dina uppgifter i medlemstidningen och webben.

Du anses också acceptera att ditt namn och/eller signatur finns återgivet i de lyssnarspalter till vilka du själv skickat in bidrag.

Vilka får ta del av uppgifterna?

1) SDXF:s styrelse har tillgång till alla uppgifter.
2) Tryckeriet som skickar ut tidningen får tillgång, men bara till dina adressuppgifter (och din signatur + medlemsnummer som finns på adressetiketten)
3) Om du på direkt fråga från SDXF svarat OK, kan vi låta DX:are i din närhet få veta ditt namn och adress.

Registerutdrag.

Ett utdrag ur vårt register, med de uppgifter som finns lagrade om dig, kan du få om du kontaktar registratorn (registrator@sdxf.se).

Automatisk städning

När du inte varit medlem hos oss under ett antal år, kommer de mesta av dina uppgifter att rensas ut, dock inte din signatur och ditt namn (vi vill inte att någon ny medlem skall råka få din signatur, med de förväxlingar det kan leda till).

Om du INTE …

Om du INTE accepterar denna datalagring så kan vi naturligtvis rensa bort dina uppgifter från registret, men vi kommer då heller inte att kunna skicka dig medlemstidningen, inte tillåta inloggning på webben, inte att identifiera dig som medlem inför årsmötet, mm. mm. Kort sagt: Om du inte tillåter oss att lagra dina uppgifter, kan du inte bli medlem hos oss. Tyvärr!

Rensning

Kontakta registrator@sdxf.se, eller skicka ett brev till oss, om du vill att dina uppgifter rensas från vårt medlemsregister.
Vad som inte kan rensas bort i efterhand: Publicerade och distribuerade tryckta tidskrifter med artiklar där ditt namn ingår kan av naturliga skäl inte rensas. Detsamma gäller redan publicerade webbsidor och PDF-utgåvor av medlemstidningen.

/ SDXF

/ Ordförande