Denna sida är under utveckling. Vi vill gärna ha dina synpunkter,  skicka e-post till webred@sdxf.se . Uppdaterad 2018-10-14

Vad är radio ?

När de flesta av oss hör ordet radio tänker vi nog på en mottagare, antingen i hemmet eller i bilen, där man kan lyssna på FM-bandet och höra Sveriges Radio P1-P4, ett antal kommersiella musikstationer och närradio.

Men begreppet radio eller kanske mer korrekt uttryckt radiokommunikation är så mycket mer än det.

Dagens samhälle bygger väldigt mycket på just radiokommunikation. Som exempel kan nämnas:

Mobiltelefoni, WIFI, GPS, TV (såväl markburen som satellit) datakommunikation via radiolänk och satelliter, överföring av foton, mätdata mm från satelliter i hela vårt solsystem. Men även fjärrkontroller till hemelektronik, larm- och kameraövervakningssystem använder sig av radiovågor. Ja listan kan göras lång och allt detta bygger på radiokommunikation.

Här kommer vi att begränsa oss till rundradio, vilket är radiosändningar som är riktade till allmänheten och dessutom bara de som sänds på lång-, mellan- och kortvågsbanden. Det är de områden som i första hand intresserar oss som sysslar med DX-ing.

Vad är då radiovågor?

Låt oss försöka förklara det här här med radio på lite olika nivåer. Har du lite förkunskaper kan du  fortsätta i texten här nedanför, om det verkar krångligt så kan du kika på sidan med grunderna.

Enkelt beskrivet är det elektromagnetisk strålning av olika frekvens. Lägst frekvens har långvågssändarna (används bland annat för kommunikation med ubåtar i undervattensläge) Uppåt i frekvens följer sen mellanvåg- och kortvågsbanden (används främst för utsändning av radioprogram).

Sen följer FM-radio och TV-banden och ännu högre upp i frekvenserna radar-system och mobiltelefoni,

Ett annat exempel på elektromagnetisk strålning är det synliga ljuset där våra ögon fungerar som antenner och hjärnan som mottagaren som tolkar ljusinformationen. Ja även all kommunikation som sker i det fibernät som nu läggs i hela landet bygger på optik, dvs ljusimpulser.

Det fina med elektromagnetisk strålning är att man kan modulera den, dvs man kan få radiovågorna att bära med sig information som sen kan tolkas av mottagaren.

I radions barndom, för mer än 100 år sen, kunde man bara föra över enkla meddelanden typ morsetecken över korta avstånd, men så småningom lärde man sig att man kunde modulera radiovågorna så att man kunde föra över tal, sång och musik och över längre avstånd. När man upptäckte kortvågens egenskaper att reflekteras uppe i atmosfären kunde man plötsligt nå hela världen med sina utsändningar

I mitten av nittonhundratalet kom man på att man även kunde föra över rörliga bilder, TV med radiosignaler. Sen kom FM-radio med mycket högre ljudkvalitet än man kunde få med AM på mellanvåg och kortvåg.

Vi som tycker att det är spännande och intressant att lyssna på radiostationer från hela världen via radiosignaler, och med våra egna radiomottagare och antenner, lyssnar oftast på kort- eller mellanvåg. Det finns även de som lyssnar på FM-stationer från andra länder. Dessa radiostationer kan under vissa förutsättningar plötsligt höras över hundratals mil.

Om du är intresserad av att lyssna på radio från andra länder så har Sveriges DX Förbund ett par mottagare med antenner installerade utanför Göteborg och Malmö. Dessa, s.k. KIWI-mottagare, kan du använda med din egen dator eller liknande utrustning. Du behöver alltså inte köpa egen mottagare och antenn för att känna på. Du hittar grundläggande information om hur du kommer igång på SDXF:s hemsida www.sdxf.se. Klicka på KIWI SDR och du är i gång.

Information om när och var man kan höra radiostationer från olika delar av världen hittar du på sidan “Vad du kan höra när”.

Om du tycker detta verkar intressant kan du läsa mer om vår hobby DX-ing, dvs lyssna på radiostationer från andra länder på SDXF:s webb.

I loggboken kan du hitta exempel på intressanta radiostationer som hörts bra nyligen.

Här kan du också ladda ner ett exemplar av vår tidning DX-Aktuellt samt hitta länkar till intressanta radio- och DX-sidor. Du kan även se hur du kan kontakta oss för mer information om vår hobby.