Långvåg (153-279 kHz)

Tyvärr har flera långvågssändare stängt under de senaste åren. På dagtid brukar kvarvarande europeiska stationerna höras bra. På kvällen och natten blir signalstyrkorna bättre samtidigt som du kan höra norra Afrika och Asien.

Mellanvåg  (531-1611 kHz Europa m.fl. / 530-1700 kHz Amerika)

På dagtid hörs i stort sett bara de starkare europeiska stationerna. Kvällstid börjar även svagare europeiska stationer höras. På natten kan du, speciellt under vinterhalvåret, höra utomeuropeiska stationer. Inte minst Nordamerika är intressant att lyssna efter då, eftersom där finns oerhört många radiostationer som sänder på mellanvågsbandet.

Kortvåg (3000-30000 kHz)

Tropikbanden
120 meter (2300-2495 kHz) (120-metersbandet hör strikt inte till kortvågen men brukar behandlas tillsammans med de övriga så kallade tropikbanden på kortvåg)
90 meter (3200-3400 kHz)
75 meter (3900-4000 kHz)
60 meter (4750-5060 kHz)

Under hösten och vintern kan du höra Asiatiska stationer på eftermiddag och kväll. Afrikanska stationer hörs hela året på kvällstid. Sydamerikanska stationer hörs nattetid och främst vår sommar och höst.

49 meter (5900-6200 kHz)

Här hörs främst europeiska stationer och bandet kallas därför ibland för Europabandet. På nätterna kan du med lite tur höra afrikanska stationer före midnatt och Sydamerika efter midnatt.

41 meter (7200-7450 kHz)

Liksom i 49-metersbandet dominerar de europeiska stationerna. På eftermiddagarna vintertid kan du höra en del asiatiska stationer.

31 meter (9400-9900 kHz)
25 meter (11600-12100 kHz)
22 meter (13570-13870 kHz)
19 meter (15100-15800 kHz)

Dessa band brukar vara bland de bästa kortvågsbanden. Här kan du höra stationer från alla världsdelar, sydamerikanska stationer på kvällen och asiatiska stationer på dagtid.

16 meter (17480-17900 kHz)
13 meter (21450-21850 kHz)
11 meter (25670-26100 kHz)

Här är mottagningen god under dagtid, men det finns få stationer på 16-metersbandet och knappt några på 13- och 11-metersbanden bortsett från lite experimentverksamhet.