Hur kommer det sig att radiovågorna kan förflytta sig så långt? Här är en mycket förenklad förklaring:

Jo, det finns två sätt de kan förflytta sig. Markvågor är de som går direkt mellan sändarens antenn och radiomottagarens antenn.
Det finns runt jorden något som heter jonosfär och som under vissa förhållanden reflekterar radiovågor. Även jorden kan reflektera radiovågor och detta kan pågå i flera steg. Dock minskar styrkan på radiosignalen ju längre den färdats och ju fler gånger den reflekterats, så till slut går den inte att höra.

Det finns mycket mer att säga om vågutbredning, du kan ju prova någon av länkarna här nedanför.

På svenska:

Vågutbredning

Vågutbredningsteori        (PDF ursprungligen från Televerket Radio någon gång runt 1975)

På engelska:

Radio propagation