Du känner igen begreppet modulering, det är när vi kopplar ihop ljudet vi vill sända över med radiovågen som skall bära med sig ljudet. Radiovågen som bär med sig ljudet kallar vi bärvåg.

I radiomottagaren finns motsatsen till modulator, en demodulator. När radiosignalen som bär med sig ljudet når radiomottagaren som plockar demodulatorn ut ljudet igen så att du skall kunna lyssna på det via en högtalare eller ett par hörlurar.

Det finns många olika typer av modulation, men vi skall här enbart bry oss om det som används för vanliga rundradiosändningar på lång-, mellan- och kortvåg. Det är AM, Amplitud Modulering. En mycket gammal teknik som är tekniskt enkel att använda både i sändare och mottagare. Här ser du en bild på en AM-signal från en stark radiostation så som det ser ut på våra Kiwi mottagare i det så kallade vattenfallsdiagrammet.

Det röda i mitten är bärvågen. Symmetriskt på båda sidor ser man det som representerar ljudet. Det finns alltså på båda sidor, är inte det onödigt? Jo, det är onödigt, det hade räckt med ena sidan, men som tidigare nämnts är tekniken enkel både i sändaren och mottagaren, vilket är en mycket stor fördel. Man säger att AM-signalen har två sidband, ett undre (nedanför bärvågen i frekvens) och ett över (ovanför bärvågen i frekvens). Sändare och mottagare för att bara sända och ta emot radiovågor med bara ett sidband är mer komplicerade.

Vi lyssnar med en AM demodulator. Och i det här fallet med ett brett filter, som representeras av den gula figuren högst upp.
Filtret är till för att plocka bort sådant som inte tillhör den radiostation vi vill lyssna på, i det här fallet så är det lika brett som signalen vi lyssnar på, vilket är det normala fallet.

Om det finns något som stör kan man göra filtret smalare, det kan reducera störningen, men till priset av ett dovare ljud. Kiwin har ett läge AMN (AM Narrow) som innebär AM-demodulator ihop med ett smalare filter. Se bilderna nedan.

Nu lite överkurs. Man kan faktiskt med Kiwi mottagaren lyssna på bara det ena sidbandet. Det kan man göra om det är en stark störning på ena sidbandet, men inte så stört på det andra. Då kan man lyssna på det sidband som är minst stört. De inställningarna är LSB (demodulator och filter för undre sidband (Lower Side Band) respektive USB för övre sidband (Upper Side Band).

OBS. Man måste vara väldigt noga med att ställa in frekvensen på bärvågen väldigt exakt för att lyssna på LSB eller USB.

Om du kikar på bilden nedan ser du att det finns en radiostation alldeles till vänster om den vi lyssnar på som kan störa i undre sidbandet. Då väljer vi USB för att lyssna bar på det övre.

På motsvarande sätt kan man när det är en fördel välja undre sidbandet.