Utility-DX – en variant av vår hobby där man i princip lyssnar på sådant på lång-, mellan- och kortvåg som inte är rundradio.

Utility-DX har inte fått så mycket uppmärksamhet på vår webb de senaste åren. Baserat på tre artiklar som Göran Norstedt, SM7IYM, skrev för DX-Aktuellt 2015 har vi nu lagt upp tre webbsidor om utility där några av områdena inom utility presenteras.

När rundradiostationerna blir allt färre så kan det ju vara bra att utöka intresset till nya områden. Varför inte läsa och sedan prova på själv om du inte redan har erfarenhet av utility-DX!

Här är artiklarna:

Del 1: Att lyssna på Non Dirctional Beacons, NDB

Del 2: Att lyssna eller se på fyrar

En kort orientering om NAVTEX