Klubben bildades genom ett möte dx-are emellan. Har Ni mer information om klubben eller fler tidningar kontakta ordf@sdxf.se.


Kalmarunionen 1969

Kalmarunionen 1969 nr 1