Klubben var aktiv på 60-talet och hade en tidning: DX-tips från fritidsbyrån. Man hade också en DX-kolumn i tidningen ”Vi alla”


DX-tips från fritidsbyrån 1964

DX-tips från fritidsbyrån 1964 nr 1 saknas

DX-tips från fritidsbyrån 1964 nr 2 saknas

DX-tips från fritidsbyrån 1964 nr 3 saknas

DX-tips från fritidsbyrån 1964 nr 4 saknas

DX-tips från fritidsbyrån 1964 nr 5

DX-tips från fritidsbyrån 1964 nr 6

DX-tips från fritidsbyrån 1964 nr 7 saknas

DX-tips från fritidsbyrån 1964 nr 8


DX-tips från fritidsbyrån 1965

DX-tips från fritidsbyrån 1965 nr 1 saknas

DX-tips från fritidsbyrån 1965 nr 2 saknas

DX-tips från fritidsbyrån 1965 nr 3 saknas

DX-tips från fritidsbyrån 1965 nr 4 saknas

DX-tips från fritidsbyrån 1965 nr 5 saknas

DX-tips från fritidsbyrån 1965 nr 6 saknas

DX-tips från fritidsbyrån 1965 nr 7 saknas

DX-tips från fritidsbyrån 1965 nr 8 saknas

DX-tips från fritidsbyrån 1965 nr 9 saknas

DX-tips från fritidsbyrån 1965 nr 10


Övrigt från fritidsbyråns dx-sektion

DX 1 saknas

DX 2 saknas

DX 3

DX 3 tidsschema

DX 4

DX 5

QSL-kort framsida

QSL-kort baksida